Guvernul va discuta în ședința de miercuri, în primă lectură, un proiect de OUG care vizează acordarea venitului lunar de completare și a unor plăți compensatorii pentru 8.354 de mineri care vor fi concediați. Ordonanța de Urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2032. Aceste concedieri vor fi făcute pe fondul înlocuirii cărbunelui ca sursă de energie cu cele regenerabile.

Mineri Valea JiuluiFoto: Captura

Actul normativ va modifica Ordonanța de urgență 69/2019 care prevedea acordarea de ajutoare pentru 1.077 de mineri până în 2024.

Potrivit noilor estimări, vor fi disponibilizate 8.354 persoane, din care:

- 4.063 persoane – Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA(CEH);

- 264 persoane – Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU)

- 3.997 persoane – Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)

- 30 persoane - Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A. (SNIM)

Totalul cheltuielilor aferente veniturilor de completare aferente acordate pentru o perioada de până la 48 luni este estimat la acest moment la suma de 915.689 mii lei.

Persoanele concediate vor beneficia plățile compensatorii în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul activității de exploatareale cărbunelui superior tip huilă:

a) 24 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;

b) 40 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;

c) 44 de luni, pentru salariaţii careau o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani;

d) 48 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.

Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul CE Oltenia și din cadrul Companiei Naționale a Uraniului

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani;

d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.

Cum vor fi făcute plățile compensatorii

În situaţia în care operatorii economici care efectuează concedieri colective sunt în procedură de insolvență sau nu pot achita plăţile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, deoarece duc lipsa de lichidități, acestea pot fi acordate integral din fondurile alocate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Energiei sau din fondurile alocate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste plăți vor avea acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.

Pentru operatorii economici care nu pot achita sumele reprezentând plăți compensatorii prevăzute prin contractele colective de munca plata sumelor se poate realiza în situația în care operatorul economic face dovada imposibilității plății acestora, prin decizia organelor statutare ale societății, adoptată în baza indicatorilor economico-financiari și a situațiilor financiare anuale.

Obligația persoanei disponibilizate de a căuta activ un loc de muncă poate fi înlocuită cu opțiunea să participe la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, și Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru lucrătorii disponibilizați.

Plățile compensatorii prevăzute prin contractul colectiv de munca pentru pesoanele concediate se pot suporta integral și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, dar nu mai mult de valoarea totală stabilită prin contractul colectiv de muncă în vigoare la data adoptării ordonanței de urgență.