Guvernul va discuta în ședința de joi proiectul de lege privind exploatarea energiei eoliene din Marea Neagră. În actuala variantă a proiectului de lege, cel târziu la finalul lunii martie 2025, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Energiei, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonate topogeodezice.

Energie eolianaFoto: Chuyu | Dreamstime.com

UPDATE 14.00 Proeictul de lege a fost aprobat de Guvern.

Ajutor de stat pentru construirea centralelor offshore

Perimetrele care urmează a fi concesionate și calendarul de concesionare se stabilesc cu consultarea Operatorului de Transport și Sistem și sunt determinate astfel încât să asigure preluarea energiei produse de centralele electrice eoliene offshore în mod eficient și cu cele mai mici costuri, din punct de vedere al tarifelor de racordare și tarifelor de rețea.

Ministerul Energiei poate acorda un ajutor de stat sub forma unei scheme de sprijin pentru construirea sau exploatarea centralelor eoliene offshore.

O condiție pentru obținerea ajutorului de stat este punerea centralelor în funcțiune într-o perioadă de maximum 8 ani de la data încheierii contractului de concesiune.

Termene pentru aprobarea procedurilor / Perioada de concesiune este de 30 de ani, cu prelungire de 10 ani

Până la data de 30 iunie 2025, Guvernul aprobă, la propunerea Ministerului Energiei, normele specifice privind procedurile de concesionare ale perimetrelor eoliene offshore, cuantumul

redevențelor și taxelor, precum și schema de sprijin, după caz.

Proiectele de construcție în cadrul perimetrelor eoliene offshore concesionate pot fi realizate doar în condițiile obținerea unei aprobări de dezvoltare emisă de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră - ACROPO.

Contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de cel mult 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.

Titularul contractului de concesiune constituie o garanţie financiară de bună execuție a contractului, inclusiv în cazul proiectelor de desființare, precum și pentru repararea daunelor

cauzate mediului, al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2025.

În cadrul perioadei de concesiune, concesionarii au dreptul să exploreze perimetrul eolian offshore pentru o durată de maximum 2 ani de la momentul semnării contractului de concesiune, cu drept de prelungire pe o durată de maximum 6 luni, pentru motive justificate și cu acordul autorității concedente.

Permisul de explorare se acordă concesionarului de către Ministerul Energiei, după încheierea contractului de concesiune. Metodologia de acordare a permisului de explorare se aprobă până la data de 30 iunie 2025, prin ordin al ministrului Energiei.

Până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024, ANRE are obligația să emită reglementările privind acordarea autorizațiilor de înființare a centralelor electrice eoliene offshore.

În cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei energetice de transport, elaborate începând cu data de 1 ianuarie 2025, Transelectrica asigură elaborarea de studii de sistem pentru a analiza potențialul impact al unor mari cantități de energie eoliană offshore asupra sistemului energetic național.

Ce taxe vor plăti titularii contractelor de concesiune

Titularii contractelor de concesiune vor plăti anual o redevenţă pentru perimetrul concesionat, care va fi diferită pentru perioada de explorare și construcție. Redevenţa se stabileşte, la încheierea contractului de concesiune pentru explorarea, construcția și exploatarea centralei electrice eoliene offshore, la o cotă procentuală stabilită prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2025.

Redevența obținuță prin concesionare se face venit după cum urmează:

a) 10% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitate de exploatare, ori o construcție afectată exploatării;

b) 10% la bugetul local al comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul căruia există activitate de exploatare, ori o construcție afectată exploatării;

c) 80% la bugetul de stat.

De asemenea, titularii contractelor de concesiune vor mai plăti către bugetul de stat o taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor eoliene, aprobată prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2025.

Taxa pentru activitatea de exploatare se stabileşte pentru suprafața perimetrului concesionat construit și pentru suprafața ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare.