Banca Europeană de Investiții (BEI) a finalizat pe 20 decembrie plata sumei de 1,025 miliarde de euro către România, suma reprezentând valoarea totală a proiectelor aprobate spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare, în sesiunea de toamnă a Comitetului pentru Investiții, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. Aproape jumătate din finanțare va fi folosită pentru achiziția de trenuri electrice.

Tren electricFoto: Hupeng | Dreamstime.com

Plățile au fost efectuate în baza Deciziei Comisiei privind plata veniturilor din Fondul de Modernizare din al doilea ciclu bianual de plăți din 2023.

Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au înaintat un total de 49 de propuneri de investiții Băncii Europene de Investiții (BEI) și Comitetului pentru Investiții.

România a înaintat șapte propuneri de investiții neprioritare și nouă propuneri de investiții prioritare, dintre care una privind o plată ulterioară pentru o schemă pentru care a fost plătită o primă sumă de finanțare în temeiul Deciziei Comisiei C(2022) 3496.

Cele două investiții prioritare pentru care au fost efectuate plăți sunt:

  • Proiect-pilot DigiTEL Green – Reabilitarea stației de 220/110/20kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului, beneficiar CNTEE Transelectrica SA. Valoarea totală a proiectului este de 59,1 milioane de euro, din care 48,3 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare.
  • Sprijin pentru reducerea consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor- material rulant durabil, beneficiar Ministerul Transporturilor. Valoarea totală a proiectului este de 559,5 milioane de euro, din care 470,2 milioane de euro finanțare din Fondul pentru modernizare.

Investiția neprioritară Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia (acoperind și alți consumatori industriali și casnici), propunerea SNTGN Transgaz SA, beneficiază de finanțare de 6,8 milioane de euro.

Pentru schema multianuală Realizare și modernizare rețea distribuție energie electrică (DSO) a fost efectuată plata celei de-a doua tranșe, în valoare de 500 milioane euro.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Fondul pentru Modernizare este una dintre cele mai mari șanse de dezvoltare pe care România o are în istoria recentă, iar astfel Ministerul Energiei gestionează o investiție strategică pentru viitorul României și România Viitorului.

Vorbim despre un total de peste 15 miliarde euro, bani europeni care vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețelele de transport și distribuție a energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, capacități de stocare a energie, modalități de îmbunătățire a eficienţei energetice în diferite sectoare economice și asigurarea unei tranziții echitabile în regiunile dependente de cărbune”.

Ce bani au venit până acum din Fondul de Modernizare

În cadrul Fondului pentru Modernizare, până acum au fost semnate 18 contracte individuale în valoare totală nerambursabilă de 30,4 miliarde de lei, respectiv 6,0 miliarde de euro.

Dintre acestea, 9 contracte au fost încheiate cu Transelectrica, 4 contracte SPV CEO – OMV PETROM și 5 contracte SPV CEO – Tinmar Energy (din care un contract CCGT - „Construirea unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 475 MW, la Turceni”).

Cele 8 contracte SPV CEO însumează o capacitate totală instalată de 735 MW, iar contractul CCGT 475 MW, rezultând astfel o capacitate totală de 1.210 MW.

Tot în cadrul Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3- Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, au fost semnate 8 contracte în valoare totală nerambursabilă de 430 milioane lei, echivalentul a 86,1 milioane euro.

Astfel, totalul sumei angajate aferente investițiilor din Fondul pentru Modernizare a ajuns la 30,8 miliarde de lei, echivalentul a 6,1 miliarde de euro.

Sursa foto: Dreamstime