Unele oferte ale furnizorilor de electricitate și gaze conțin și alte servicii, precum instalare, service și mentenanță pentru centralele de apartament. Atenție mare când semnați un astfel de contract, pentru că este posibil să conțină penalități dacă doriți să vă schimbați furnizorul înainte de expirarea ofertei. Chiar dacă, potrivit legii, avem dreptul să ne schimbăm oricând furnizorul în mod gratuit, ANRE spune că impunerea unor astfel de clauze este legală.

Unii furnizori oferă serivici de mentenanță a centralelorFoto: Ronstik / Dreamstime.com

Adriana este un consumator casnic din Brașov. Contractul ei de gaze conține o clauză potrivit căreia Adriana va trebui să achite furnizorului o taxă de 250 de lei dacă va dori să renunțe la contract mai devreme de expirarea perioadei de aplicare a ofertei.

Aceasta deoarece contractul ei conține, pe lângă furnizarea de gaze, și servicii de mentenanță a centralei.

„Nu am fost foarte atentă când am semnat contractul”, spune ea. „Am vrut apoi să îmi schimb furnizorul și am înțeles că în mod normal pot face acest lucru în 21 de zile, gratuit. Însă eu am această clauză și nu pot renunța la contract dacă nu achit acea sumă. Mă mai gândesc ce voi face”.

ANRE: Consumatorii pot negocia cu furnizorii clauzele din contracte

Reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) au precizat, pentru HotNews.ro, că aceste clauze sunt perfect legale, iar consumatorii pot accepta sau nu aceste oferte sau pot negocia cu furnizorul.

  • „În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, clientul poate accepta orice ofertă-tip publicată de către un furnizor de gaze naturale sau poate negocia cu un furnizor ales în mod liber condiţiile comerciale şi preţul de furnizare, după caz, ori poate recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.
  • Pe piaţa concurenţială, furnizorii pot elabora oferte prin care să ofere şi alte servicii/produse la pachet cu furnizarea gazelor naturale, conform strategiei comerciale proprii, acest drept al furnizorului fiind reglementat de ANRE, iar clientul final este liber să încheie contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu furnizorul ales în mod liber, cu luarea în considerare a preţului şi a condiţiilor comerciale oferite de către acesta”, spune ANRE.

HotNews.ro i-a întrebat pe reprezentanții ANRE dacă, în cazul Adrianei, se poate vorbi de bariere în calea schimbării furnizorului.

„Taxa din exemplul dat de dumneavoastră, reprezentând „contravaloarea daunelor produse furnizorului ca urmare a prestării serviciilor tehnice şi/sau instalării echipamentelor/produselor", nu este aferentă prestării activității de furnizare a gazelor naturale, ci se referă la celelalte servicii incluse în pachet, suplimentar furnizării gazelor naturale, pe care clientul le-a acceptat atunci când a încheiat contractul.

În ceea ce privește schimbarea furnizorului, este evident faptul că astfel de prevederi contractuale nu reprezintă bariere „în calea liberei migrări de la un furnizor la altul", procedura referindu-se la schimbarea furnizorului care desfășoară activitatea de furnizare de gaze naturale, nu la schimbarea furnizorului din punctul de vedere al altor servicii/produse oferite „la pachet" de către furnizorul respectiv și acceptate de către client”, au răspuns reprezentanții reglementatorului.

Ce trebuie să conțină oferta furnizorilor care vor să includă servicii, pentru a fi conformă cu legea:

  • descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un «pachet de servicii», prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea gazelor naturale, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
  • tarifele aferente serviciilor incluse pe lângă furnizarea gazelor naturale în «pachetul de servicii», după caz;
  • durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală/reziliere a acestuia.

ANRE recomandă consumatorilor să citească atent ofertele furnizorilor

Astfel, clientul final are posibilitatea să aleagă o ofertă cu sau fără alte servicii incluse, să analizeze informaţiile din ofertă referitoare la prestarea altor servicii (de exemplu, abonamente, revizii/verificări tehnice ale instalației de utilizare etc), suplimentar faţă de furnizarea gazelor naturale, în cazul în care alege o astfel de ofertă, şi să cunoască condiţiile de denunţare unilaterală a contractului, acestea fiind, de altfel, recomandările ANRE pentru clienți în momentul în care primesc o ofertă de la furnizori care include și astfel de clauze, pentru a putea încheia un contract în cunoștință de cauză.

În acest caz, furnizorul nu poate condiţiona furnizarea gazelor naturale către client de achiziţionarea sau de plata de către acesta a altor produse și servicii care nu fac obiectul activităţii de furnizare a gazelor naturale, iar pentru facturarea lor acestea se evidenţiază separat, au subliniat reprezentanții ANRE.

Cum ne putem schimba furnizorul de electricitate și gaze

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede:

  • una dintre obligațiile furnizorului de gaze este să permită clienţilor, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării şi să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
  • clientul are dreptul să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale.

În ceea ce privește energia electrică, clientului final are dreptul:

  • „să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE";
  • la fel, schimbarea furnizorului se face gratuit, fără niciun comision de schimbare;
  • prin derogare de la prevederile de mai sus, furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

Sursa foto: Dreamstime