În urmă cu câteva luni a intrat în vigoare o lege (88/2023) cu privire la categoriile de bunuri și servicii pentru care se aplică scutirea de TVA. Recent, au apărut și normele de aplicare, ce au fost analizate de consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Mai exact este vorba despre:

  • Servicii de construcție sau realibilitare sau modernizare a unităților spitalicești de drept public sau spitale administrate de entități non-profit, înscrise în Registrul deținut de autoritatea fiscală;
  • Livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive și materiale consumabile, către spitale de drept public sau spitale administrate de entități non-profit, înscrise în Registrul deținut de autoritatea fiscală;
  • Livrarea de proteze și accesorii ale protezelor;
  • Livrarea de produse ortopedice.

Potrivit lui Bența, tot până la data de 11 iunie 2023 trebuiau să fie adoptate normele de aplicare pentru această lege și un ordin al Ministrului Finanțelor pentru aplicarea efectivă a legii.

Prin HG nr. 653 din 2023, publicată în Monitorul oficial nr. 722 din 04 august 2023, se adoptă normele de aplicare și se aduce și o măsură tranzitorie pentru justificarea scutirii de TVA între data la care ar fi trebuit adoptate normele de aplicare și data publicării efective.

Astfel, pentru prestările de servicii reprezentând construirea, reabilitarea unităților spitalicești, când beneficiarii sunt entități publice, scutirea de TVA se justifică prin înregistrare direct pe factură având ca documente suport acele documente în baza cărora sunt prestate serviciile, cum ar fi contractele cu beneficiari.

Notă: dacă spitalele sunt administrate de entități fără scop patrimonial înscrise în Registru, atunci prestatorul facturează serviciile cu TVA.

Respectiva unitate fără scop patrimonial în această situație, solicită rambursare de TVA.

Pentru livrările de echipamente medicale, aparatură și alte consumabile din domeniul medical, către spitale de drept public, justificarea scutirii de TVA se realizează prin facturare, iar beneficiarul va da o declarație pe propria răspundere că respectivele bunuri sunt utilizate în mod normal în activitatea spitalicească.

În cazul livrărilor de proteze, cu excepția protezelor dentare, respectiv vânzarea de produse ortopedice, nu se solicită documente justificative, scutirea de TVA se realizează prin facturare sau la emiterea bonului fiscal, indiferent de calitatea beneficiarului.

Alte aspecte importante:

  • Norma de aplicare actualizează definiția protezei medicale din punctul de vedere al TVA.
  • Se actualizează și definiția protezelor ortopedice din punctul de vedere al TVA.
  • Livrarea de proteze dentare este scutită de TVA, însă fără drept de deducere.
  • Sunt reglementate proceduri de scutire de TVA atât la importul, cât și la achiziția intracomunitară de proteze sau produse ortopedice.
  • Actul normativ aduce și alte clarificări privind regimul TVA la cazarea în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcții similare, respectiv în cadrul intermedierilor în astfel de activități.
  • O altă modificare punctuală este definirea activelor ce pot forma o locuință socială, ce se cuprind în prețul de 600.000 lei, când imobilul se facturează cu cota de TVA de 9%, respectiv pe lângă valoarea locuinței, în acest preț se va cuprinde valoarea cotei indivize din părțile comune ale imobilului, a anexelor gospodărești, dar și a terenului pe care este ridicată locuința.