Declarația 205 privind impozitul reținut la sursă a fost modificată și publicată în Monitorul oficial printr-un ordin ANAF (154/2024). „ Acesta se utilizează de către plătitorii de impozit pe venit ce au efectuat plăți către persoane fizice la care impozitarea s-a realizat prin stopaj la sursă, iar veniturile nu sunt de natură salarială”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Noul format al declarației se utilizează pentru declararea următoarelor venituri realizate de persoane fizice după data de 01 ianuarie 2023:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;

d) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile;

e)venituri din lichidarea unei persoane juridice;

f)venituri din premii;

g)venituri din jocuri de noroc;

h)venituri provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi;

i) toate veniturile din orice alte surse, cum ar fi venituri din criptomodnedă, veniturile participanților la societate pentru bunuri și servicii primite gratuit, inclusiv venituri obținute de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, potrivit legislației în vigoare;

j) impozitul pe venitul din activități sportive reținut la sursă.

Declarația se va depune până în ultima zi a lunii februarie din anul 2024 pentru veniturile aferente exercițiului 2023.

Declarația se transmite prin comunicare la distanță, utilizând programul informatic pus la dispoziția contribuabilului de către autoritatea fiscală.

“Desigur, dacă sunt identificate erori, se va depune o declarație rectificativă, iar instrucțiunile stabilesc că procedura de rectificare este doar corectarea pozițiilor eronate și nu rectificarea întregii declarații. Există și procedură de eliminare a unei poziții declarată eronat în declarația inițială”, afirmă Bența.

Notă: Tot până în ultima zi a lunii februarie, trebuie depusă Declarația formular 207 privind impozitul și venitul obținut de nerezidenți. Desigur, această declarație se depune numai de către acei contribuabili aflați în sfera impozitului datorat de nerezidenți în România.