Anul trecut Guvernul a venit cu Legea creșterilor de taxe (L296/2023) care are și câteva măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. De data aceasta, un nou proiect de OUG prevede că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este exceptată de la un capitol.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Astfel, i se dă practic posibilitatea să păstreze posturile vacante, ceea ce înseamnă că se vor face angajări.

  • UPDATE (16:15) Guvernul a adoptat joi acest proiect de ordonanță de urgență, care cuprinde și alte măsuri pentru finalizarea finanțării unor proiecte susținute din fonduri externe nerambursabile și a ordonatorilor de credite.

„Potrivit actului normativ, ordonatorii principali de credite vor disponibiliza la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de o zi de la solicitarea Ministerului Finanțelor, credite de angajament și credite bugetare reținute în proporție de 10%, conform Legii 500/2002 privind finanțele publice locale.

De asemenea, se creează cadrul legal ca din fondurile prevăzute la titlurile aferente proiectelor cu finanțare externă să poată fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului economiile înregistrate în cursul exercițiului bugetar.

O altă modificare constă în posibilitatea virării de credite de angajament și credite bugetare neutilizabile între titluri ale proiectelor cu finanțare externă”, a anunțat joi Guvernul.

Articolul la care facem referire: „Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administraţia Prezidenţială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepţia art. XXIV, XXVI şi XXVII iar Autoritatea de Supraveghere Financiară nu aplică prevederile art. XVII din secțiunea 1 a Capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară.”

Conform notei de fundamentare, în acest moment, la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară sunt 66 funcții de conducere „reprezentând aproximativ 12% raportându-ne la numărul total de 545 posturi aprobate”.

În luna, noiembrie ca un prim pas în implementarea prevederilor Legii 296/2023 au fost desființate 52 de posturi (total posturi vacante la acel moment) dintre care 48 funcții de execuție și 4 funcții de conducere.

Proiectul de OUG mai are și alte prevederi:

În anul 2024, instituțiile trebuie să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de o zi de la solicitarea Ministerului Finanțelor, creditele de angajament și creditele bugetare reținute în proporție de 10%.

De asemenea, se creează temeiul legal ca din fondurile prevăzute la titlurile aferente proiectelor cu finanțare externă să poată fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului economiile înregistrate în cursul exercițiului bugetar.

O altă noutate este legată de modificarea legislației în vigoare, astfel încât Ministerul Finanțelor să poată asigura plata sumelor stabilite prin hotărâri arbitrale.