Romanii care vor pleca la munca in strainatate sau la rude si vor locui mai mult de 6 luni/an vor trebui sa completeze un chestionar la Fisc pentru stabilirea rezidentei fiscale, se arata intr-un proiect de Ordin al ministrului Finantelor, Gheorghe Ialomitianu. Chestionarul e aplicabil si cetatenilor straini care vin in Romania, cu exceptia diplomatilor sau a functionarilor angajati ai unui stat strain in Romania.

  • Criterii de stabilire a rezidentei  fiscale

Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania cat si intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri, atunci rezidenta persoanei fizice se va stabili astfel :

a) persoana va fi considera rezidenta numai a Statului in care are domiciliul, respectiv locuinta permanenta aflata la dispozitia sa. O locuinta se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice sau daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva.

b) daca aceasta detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in ambele state, persoana este considerata rezidenta numai a statului in care isi are centrul intereselor vitale, respectiv in statul cu care relatiile sale personale si economice sunt mai apropiate. Astfel, se acorda atentie familiei sale (sot/sotie, copil/copii, persoane aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta ), relatiilor sale economice (angajat al unui angajator roman, implicarea intr-o activitate de afaceri in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania), relatiilor sale sociale (membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participari la activitati culturale sau de alta natura).

Daca o persoana fizica ce detine o locuinta intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiata cu Romania, si detine, in proprietate sau inchiriata si o locuinta in Romania in timp ce o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinta in statul in care a locuit preponderant, unde a muncit si unde se afla familia sa si toate proprietatile sale, poate impreuna cu alte elemente sa demonstreze ca persoana in cauza si-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat si nu in Romania. Acelasi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit in mod corespunzator si pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania.

c)daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale, sau daca respectiva persoana nu detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care acesta locuieste frecvent. Astfel, se vor avea in vedere sederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelasi stat.

d)daca persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui nationalitate/cetatenie o are;

e)daca persoana are nationalitatea/cetatenia ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul autoritatilor competente, potrivit articolului ᅨProcedura amiabilaᅨ din conventia de evitare a dublei impuneri.

Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei unei persoane fizice care paraseste tara noastra sunt urmatoarele:

a) domiciliul din Romania

b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale, respectiv sotul/sotia, copilul(ii) sau persoanele aflate in intretinerea persoanei care pleaca din Romania. Faptul ca sotul/sotia, copilul(ii) sau persoanele aflate in intretinerea persoanei care pleaca din Romania nu parasesc Romania impreuna cu aceasta, constituie un element esential in mentinerea rezidentei acelei persoane in Romania.

Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la mentinerea rezidentei in Romania, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicule inregistrate in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.

In cazul in care o persoana fizica romana paraseste Romania definitiv si nu mai are domiciliu in tara noastra, rezidenta fiscala obtinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania.

In vederea scoateriii din evidenta de Fisc, persoana fizica rezidenta in Romania are obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania.

Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania va continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligatie fiscala integrala, pana la sfarsitul anului calendaristic in care a facut dovada schimbarii rezidentei fiscale in alt stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

  • Romanii care pleaca intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri  si este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care persoana fizica paraseste tara noastra, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.