Guvernul a aprobat miercuri, printr-un memorandum, semnarea Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act). Textul negociat intre autoritatile romane si cele americane este in concordanta cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implica un schimb reciproc de informatii intre autoritatile fiscale din cele doua state, prin transmiterea informatiilor financiare raportate de institutiile financiare prin intermediul autoritatilor fiscale.

Efectele semnarii Acordului:

 • Nu se va aplica impozit cu retinere la sursa in SUA asupra veniturilor obtinute din SUA de catre institutiile financiare din Romania, iar institutiile financiare romane nu vor fi obligate sa retina impozit asupra anumitor venituri primite de cetateni sau rezidenti americani care au deschise conturi financiare la astfel de institutii financiare;
 • Simplifica implementarea sistemului de transmitere a informatiilor financiare si reduce din povara administrativa a institutiilor financiare din Romania, angajate sa efectueze aceste schimburi de informatii;
 • Creste certitudinea juridica pentru institutiile financiare din Romania, iar prin semnarea acestui Acord, acestea vor fi considerate in SUA institutii financiare conforme;
 • Institutiile financiare vor comunica autoritatilor fiscale romane informatii mentionate in Acord, aferente anului 2014, urmand ca prima raportare a autoritatilor fiscale romane catre autoritatile fiscale din SUA sa se faca in anul 2015, pana la data de 30 septembrie;
 • Prin incheierea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informatii in domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovarii cooperarii in materie fiscala si la combaterea practicilor fiscale evazioniste.

Principalele aspecte cuprinse in proiectul de Acord

 • Persoane pentru care se face raportarea informatiilor fiscale: persoane fizice cetateni sau rezidenti in SUA, parteneriate sau companii infiintate in SUA;
 • Definitii legate de teritorialitate, institutii financiare, instrumente financiare, conturi raportabile;
 • Tipul de informatii care fac obiectul acordului de schimb automat de informatii: datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informatii, numarul de cont, datele de identificare a institutiilor financiare care trebuie sa faca raportarea etc.;
 • Intervalele de timp pentru care se face schimbul de informatii;
 • Modul de efectuare a schimbului de informatii si aspecte legate de aplicarea masurilor FATCA pentru institutiile din Romania;
 • Obligatiile si procedurile pe care le au de indeplinit institutiile financiare privind identificarea si raportarea conturilor;
 • Entitati care nu raporteaza informatii financiare si produsele financiare pentru care nu se face raportare.

In proiectul de Acord este inclus un articol care impune aplicarea clauzei natiunii celei mai favorizate, in sensul ca, in masura in care SUA va acorda conditii favorabile unui stat tert, exista obligatia partii americane de a notifica partea romana care poate accepta sau nu, extinderea beneficiului acestor conditii mai favorabile.

In procesul de pregatire a negocierilor cu Trezoreria SUA, prin intermediul reprezentantilor Ambasadei SUA la Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice a consultat si a beneficiat de sustinerea tehnica acordata de experti din Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Romana a Bancilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., respectiv Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania.

FATCA reprezinta un set de prevederi legislative din domeniul fiscal, introduse in legislatia americana in anul 2010, care se aplica incepand cu 1 iulie 2014. Conform acestor prevederi din legislatia americana, pe cale unilaterala, a fost instituita obligatia, pentru institutiile financiare nerezidente in SUA (inclusiv pentru institutiile financiare romane) la care cetatenii sau rezidentii americani au deschise conturi, de a transmite in mod automat, direct sau prin intermediul autoritatilor fiscale ale statelor lor de rezidenta, informatii financiare legate de cetatenii sau rezidentii americani respectivi. Neconformarea acestor institutii financiare la aceasta obligatie se sanctioneaza prin aplicarea unui impozit cu retinere la sursa de 30% asupra oricaror plati de natura dobanzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuitatilor, compensarilor, remuneratiilor, onorariilor si asupra altor castiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obtinute din surse americane de respectivele institutii financiare nerezidente in SUA.

In vederea inlaturarii posibilitatii de impozitare prin retinere la sursa de 30%, Trezoreria SUA a propus incheierea unor acorduri pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale, care contin prevederi legate de conditiile si procedura de transmitere a informatiilor financiare.

Pentru acele state care se afla in diverse etape de negociere a Acordului FATCA cu autoritatile americane, pe site-ul Trezoreriei SUA a fost publicata lista statelor cu care autoritatile americane considera ca s-a ajuns la un acord de fond desi acordurile nu sunt semnate inca.

Romania este mentionata in aceasta lista, incepand cu data de 02 aprilie 2014 si va fi mentinuta pe aceasta lista pana la data semnarii Acordului, cu conditia ca Romania sa demonstreze in continuare acelasi angajament ferm de a semna cat mai curand posibil Acordul FATCA. Dupa data de 31 decembrie 2014, Trezoreria Statelor Unite verifica lunar lista de jurisdictii publicata pe site si determina, in cazul fiecarei jurisdictii incluse in lista, daca va continua sa fie tratata ca avand un Acord FATCA in vigoare sau daca va fi exclusa din lista respectiva.

Pana in prezent, 51 de state au semnat deja acorduri conform carora informatiile financiare sunt transmise autoritatilor fiscale americane prin intermediul autoritatilor fiscale competente, cu clauze de reciprocitate. Intre aceste state sunt mentionate 23 dintre statele membre ale Uniunii Europene. In cazul Romaniei, Portugaliei, Slovaciei si Greciei, procesul de negocire se afla in diferite stadii.

De asemenea, au fost semnate alte 7 acorduri conform carora informatiile financiare sunt comunicate autoritatii fiscale americane direct de catre institutiile financiare implicate. Un astfel de acord a fost semnat de Austria.