Persoane din zona mediului de afaceri și guvernamental cred că educația, crearea de locuri de muncă și creșterea economică pot reduce sărăcia, conform FY 2020 Romania Country Opinion Survey Report, realizat de Banca Mondială. De precizat că raportul anterior a fost în 2016, astfel că apar modificări de percepție a acestora.

Chestionar Banca MondialaFoto: Banca Mondiala

*Au fost invitate să răspundă chestionarelor persoane fin zona președinției, premierului, ministerelor, parlamentului, agenții, consultanți, autorități locale, din sectorul juridic, companii de stat, organizații din sectorul privat, ONG-uri, sectorul financiar, grupuri de tineri, instituții de cercetare etc. În total au răspuns 391 de entități în perioada februarie – iunie 2020.

S-a schimbat concepția în privința lucrurilor care pot duce la reducerea sărăciei, față de 2016. Atunci ordinea era: educație (49%), dezvoltare rurală (36%), creștere economică (35%), reforma guvernamentală (32%) și crearea de locuri de muncă (29%).

În 2020 ordinea era: educație (46%), crearea de locuri de muncă (38%), creșterea economică (27%), anti-corupția (20%), dezvoltarea rurală (19%).

Direcția în care se îndreaptă România

43% dintre respondenți cred că România se îndreaptă într-o direcție bună, procent în scădere cu 9 puncte procentuale comparativ cu studiul din 2016. De asemenea, 31% cred că se îndreaptă într-o direcție greșită și 26% nu știu.

40% cred că oportunitățile economice pentru cetățenii români sunt în creștere, în timp ce 33% văd opusul, iar restul că vor fi la fel.

• 24% cred că decalajele dintre bogați și săraci se adâncesc foarte mult, în timp ce 34% spun că se adâncesc mult, 28% că rămân la fel, 9% că scade, iar 5% că scade foarte bine.

Eficiența guvernării: rea și foarte rea

Referindu-se la eficiența guvernării din punct de vedere al direcției în care se îndreaptă România, 48% sunt de părere că este rea și foarte rea, 26% că rămâne la fel, iar 27% că e bună și foarte bună.

În ceea ce privește anti-corupția, 39% cred că direcția în care se îndreaptă România este rea și foarte rea, 32% cred că rămâne la fel, iar restul că e bună și mult mai bună.

• Creșterea economiei românești în sensul creării de locuri de muncă și angajări: 31% - direcție rea și foarte rea, 33% - rămâne la fel, 35% – direcție bună și foarte bună.

S-a schimbat ordinea priorităților pe care ar trebui să le aibă România, în opinia respondenților.

Astfel, dacă în raportul din 2016, primele 6 erau reforma sectorului public, educație, transport, reducerea sărăciei, sănătatea și crearea de locuri de muncă, în raportul pe 2020 sunt: educația, sănătatea, transportul, reforma sectorului public, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Reducerea sărăciei a căzut pe 7.

Guvernul - penultimul loc în privința încrederii în instituții – pe ultimul fiind cultele/biserica

Întrebarea a fost: În ce măsură aveți încredere în fiecare dintre următoarele grupuri pentru a face ceea ce este corect?

Pe primele trei locuri au fost Grupul Băncii Mondiale cu un nivel de 6,9 din 10, urmat de Banca Națională cu 6,8, și Națiunile Unite cu 6,7.

Pe ultimele trei: presa tradițională internă și prezența ei online (5,4) – (ziare, TV și radio), guvernul (5,3) și cultele/biserica (5,2).

De precizat că media online apare cu 6 din 10 (aici fiind incluse bloguri, rețele de socializare și alte surse de știri online și de informare).