Legea nr. 20/2022, care se referă la deducerea fiscală a cursului de condus auto preventiv intră în vigoare sâmbătă, 22 ianuarie, dar normele de aplicare vor apărea în următoarele 6 luni, ceea ce o face dificil de aplicat. ”Nu este clar deocamdată dacă reglementările se aplică pentru toate categoriile de conducători auto sau doar pentru cei profesioniști; dacă diminuează doar impozitul pe venitul din salarii sau se diminuează impozitul pe orice altă categorie de venituri impozabile realizate de conducătorul auto; când vom aplica efectiv această reducere ținând cont de obligațiile de declarare și formulare existente”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Examen autoFoto: Agerpres

Actul normativ analizat astăzi modifică reglementări în domeniul circulației, dar aduce reglementări fiscale derogatorii de la Codul fiscal.

Un conducător auto poate să efectueze un curs pentru conducerea prudentă a autoturismului. Desigur, acest curs va avea un cost ce va fi achitat de participantul la curs către organizatorul cursului.

Legea nr. 20/2022 aduce următoarele derogări de la prevederile Codului fiscal:

  • Dacă conducătorul auto suportă din resurse proprii contravaloarea cursului de conducere defensivă, acest curs va fi dedus din impozitul pe venit;
  • Dacă conducătorul auto are vârsta între 18 și 26 de ani și este înscris într-o formă de învățământ și nu realizează venituri, unul dintre părinți/reprezentanți legali/tutore este îndreptățit să deducă costul cursului din impozitul pe venit;
  • Dacă cursul este decontat de un angajator plătitor de impozit pe profit sau plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderii, contravaloarea cursului va fi dedusă din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderii.

Din cauza faptului că aceste reglementări sunt aduse la un text normativ ce nu este cu caracter fiscal, trebuie să identificăm:

  • Dacă reglementările se aplică pentru toate categoriile de conducători auto sau doar pentru cei profesioniști;
  • Dacă diminuează doar impozitul pe venitul din salarii sau se diminuează impozitul pe orice altă categorie de venituri impozabile realizate de conducătorul auto;
  • Când vom aplica efectiv această reducere ținând cont de obligațiile de declarare și formulare existente.

Prezenta lege intră în vigoare în 22 ianuarie 2022, însă normele de aplicare și procedurile efective vor fi adoptate în următoarele 6 luni conform precizărilor din textul normativ, mai spune Adrian Bența.