Încetinirea consumului se vede și în balanța de plăți, deficitul contului curent scăzând la 5,4 miliarde de euro (față de 7,7 mld euro în aceeași perioadă a anului trecut), arată datele transmise de Banca Centrală.

BNR - Banca NationalaFoto: Hotnews / Florin Barbuta

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 743 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1,71 mld euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 213 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 6 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,9 mld euro (comparativ cu 3,3 mld euro în perioada ianuarie - aprilie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 382 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 474 milioane euro.

În perioada ianuarie - aprilie 2023, datoria externă totală a crescut cu 8,562 miliarde de euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8%, iar gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2023 a fost de 92,9 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.