În majoritatea sectoarelor din economie volumul emisiilor de gaze cu efect de seră a crescut în România, arată datele colectate de Institutul Național de Statistică. Doar în producția de energie și în industria prelucrătoare au existat scăderi ale acestor emisii.

Poluare - Emisii CO2Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP / Profimedia

Cea mai mare creștere a emisiilor- de peste 20%- a avut loc în sectorul „Transport și depozitare”.

Această secţiune include activităţile privind asigurarea transportului de pasageri şi de mărfuri, pe calea ferată, pe apă, aeriană sau rutieră, precum şi activităţile anexe, cum ar fi manipularea încărcăturii, depozitarea etc. şi cele efectuate de terminale şi parcări.

Creșteri mari, de peste 13% au mai fost în construcții și în alte activități economice (sectiunile I-U din CAEN).

Această ultimă categorie (secțiunile I-U cuprind: hoteluri şi restaurante (I), informaţii şi comunicaţii (J), intermedieri financiare şi asigurari (K), tranzacţii imobiliare(L), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (M), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport(N), administraţie publică şi apărare(O), învăţământ(P), sănătate şi asistenţă socială (Q), activităţi de spectacole, culturale şi recreative(R), alte activităţi de servicii (S) și activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale T).

Alte activităţi de servicii (S) se referă la activităţile asociative, activităţile de reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc, dar și la activităţile gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic (care cuprind servitoare, bucătărese, chelneri, valeţi, majordomi, spălătorese, grădinari, portari, grăjdari, şoferi, îngrijitori, guvernante, baby-sitter-e, meditatori, secretare etc).

Activităţile organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale includ: activităţile organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile sale specializate, organisme regionale etc., Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Vămilor, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, Comunitatea Europeană, Asociaţia Europeană a Comerţului Liber etc.