Plățile în numerar vor fi drastic reduse, atât între firme și persoane fizice, cât și între firme, potrivit proiectului de măsuri fiscale cu care Marcel Ciolacu va merge în Parlament asumându-și răspunderea.

Teanc de baniFoto: Shutterstock

Raționamentul avut în vedere a constat în necesitatea întăririi disciplinei financiare, combaterea evaziunii fiscale și a acțiunilor de spălare a banilor, arată Nota de Fundamentare a proiectului. Un rol important l-au avut recomandările Comisiei Europene cu privire la limitările utilizării plăților în numerar și înăsprirea sancțiunilor pentru persoanele care fac plăți în numerar peste un plafon maxim stabilit.

Finanțele invocă și ultimul proces de evaluare MONEYVAL , care arăta că economia României este una bazată pe numerar, iar dimensiunea economiei subterane este de aproximativ 30% din PIB, utilizarea numerarului fiind principala metodă de spălare a banilor, la nivel național.

Se plafonează încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry la 2.000 lei/persoană

Intențiile Finanțelor sunt de a plafona încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry (Metro, Selgros etc) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană. De asemenea magazinelor cash and carry către persoane vor fi și ele plafonate similar (plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi).

Plățile acordate ca avansuri spre decontare urmează să fie plafonate la 1.000 lei, plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.Potrivit proiectului, „sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei”.

Ce sunt magazinele cash and carry

Magazinele de tipul cash and carry, sunt definite prin prevederile art.4 lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată:” comerţ de tip cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii şi persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engros/en detail”.

Sunt de asemene interzise plățile fragmentate în numerar

Sunt de asemene interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025. Sunt interzise plățile și încasările fragmentate în numerar către/de la o persoană, pentru tranzacțiile mai mari de 5.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025, precizează proiectul citat.

Nu în ultimul rând, sumele în numerar aflate în casieria firmelor nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată are scopul de a reglementa tranzacțiile în numerar între persoane juridice, persoane juridice și persoane fizice și între persoane fizice.

Este bine-cunoscut faptul că utilizarea masivă a numerarului constituie un mediu prielnic pentru evaziunea fiscală, dar și pentru alte forme de neconformare fiscală, inclusiv sustragerea de la executarea silită.

Limitarea tranzacțiilor cu numerar și extinderea utilizării mijloacelor moderne de plată devin astfel o completare firească a măsurilor de întărire a disciplinei financiare, având efecte atât în reducerea economiei informale cât și în planul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Totodată, experiența instituțională a relevat o multitudine de situații în care în evidențele contabile figura o valoare extrem de mare a numerarului, dar în realitate exista o valoare mult mai mică, diferența fiind preluată de unele persoane din cadrul unei societăți și utilizată în scopuri personale de-a lungul timpului. În cadrul controalelor fiscale aceste tranzacții au fost reîncadrate potrivit stării de fapt reale și a fost aplicat tratamentul corect din punct de vedere fiscal.

Potrivit situațiilor financiare depuse pentru anul 2022, la nivel național există aproximativ 100.000 contribuabili mici și mijlocii care au declarat un sold de casă mai mare de 50.000 lei, din această categorie fiind exceptați cei prevăzuți la art. 1 alin. (2) din lege. Existența unui plafon al sumelor ce pot fi disponibile la nivelul unei casierii va conduce la o reducere drastică a riscului la utilizarea frauduloasă valorilor mari de numerar disponibile în casierie fără a perturba activitatea curentă a societăților care acționează cu bună-credință.