Emisiile gazelor cu efect de seră ale populației au crescut în ultimii 13 ani cu 6,9 mil. tone echivalent CO2 (46,8%) cea mai mare parte provenind din transport (peste jumătate din total emisii), arată o analiză pe această temă publicată de Institutul Național de Statistică.

Poluare - Emisii CO2Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP / Profimedia

A doua mare sursă a creșterii acestor emisii generate de populație vine încălzirea locuinţelor (circa o treime din total emisii populație, potrivit Statisticii).

Per total (populație plus industrie), gazele cu efect de seră din industrie au avut o tendinţă descendentă în ultimii 13 ani, înregistrându-se o scădere cu 31,2 %.

De obicei, când economiile cresc, sunt necesare mai multe materiale, cum ar fi energia, materialele de construcţii şi metalele. Prin utilizarea mai eficientă a materialelor şi obţinerea unei valori economice mai mari din fiecare unitate de resurse utilizată, rata de creştere a utilizării materialelor poate fi mai mică decât rata de creştere economică.

În cazul în care rata de creştere a utilizării materialelor este mai mică decât rata de creştere economică, aceasta se numeşte "decuplare" a utilizării materialelor de creşterea economică. Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului este una dintre principalele obiective ale strategiei de dezvoltare durabilă a UE în cadrul provocării cheie "consumul şi producţia durabile".

Prin urmare este foarte important sǎ mǎsurǎm ce şi câte resurse naturale sunt utilizate de economie în timp şi care este eficienţa utilizării acestora.

Potrivit datelor publicate de INS, în ultimii 26 de ani asistăm la o decuplare a consumului de materiale de creşterea economicǎ, indicele real al PIB-ului având o evoluţie superioarǎ indicelui consumului de materiale, ceea ce indică un semnal pozitiv în ceea ce priveşte presiunea asupra mediului prin prisma utilizării resurselor naturale.

Emisiile de gaze cu efect de seră din industrie

Ponderea cea mai mare a emisiilor de gaze cu efect de seră aparţine activităţilor de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (CAEN D), urmată de activităţile din agricultură, silvicultură şi pescuit (CAEN A)

Emisiile de gaze cu efect de seră au avut o tendinţă negativă pe toată perioada analizată comparativ cu anul 2008. În anii 2012, 2013, 2016 și 2019 se observă o decuplare absolută a creşterii economice de emisiile gazelor cu efect de seră. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră arată ce cantitate de gaze a fost emisă pentru producerea unei unităţi de PIB (preţuri constante 2010), având o tendinţă descrescătoare, aceasta relevă un aspect pozitiv în ceea ce priveşte impactul activităţii economice asupra mediului.