​Odată cu operaționalizarea noilor sisteme de procesare a formalităților vamale de import, export și tranzit (așteptată începând cu 1 decembrie 2023), la nivelul României se va formaliza obligația importatorilor/ comisionarilor vamali de a deține spații de depozitare temporară autorizate de vamă. În prezent, acest lucru este relativ opțional, vămuirea putând fi realizată și fără descărcarea mijlocului de transport la destinație.

Mihai Petre, Cosmin DincăFoto: EY România

Concret, încă din 2016 (data intrării în vigoare a Noului Cod Vamal Unional), legislația unională prevedea faptul că mărfurile neunionale aduse în teritoriul vamal al Uniunii Europene se află în depozit temporar, între momentul în care ajung în acest teritoriu și până sunt prezentate autorităților vamale și sunt ulterior importate (cu excepțiile prevăzute de lege, precum mărfuri plasate în zonele libere sau sub tranzit unional). Conform noilor sisteme IT, din informațiile disponibile până în prezent, noul modul IT de import va comunica cu modulul IT de plasare în regim de depozit temporar, iar acest fapt va atrage după sine depunerea unei declarații de depozitare temporară electronică.

Mărfurile sunt de obicei plasate într-un spațiu de depozitare temporară autorizat în prealabil, operat fie de importator, fie de un depozitar/comisionar vamal care este obligat să furnizeze o garanție pentru a acoperi orice datorie vamală care ar putea apărea pe timpul depozitării. Mărfurile pot rămâne depozitate într-un astfel de spațiu maximum 90 de zile, fără să fie supuse drepturilor de import sau altor măsuri comerciale.

În cazuri specifice (și pentru o perioadă limitată la 3 şi 6 zile), mărfurile aflate în depozit temporar pot fi depozitate într-un alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală. De exemplu, pentru prezentarea mărfurilor în vamă se poate desemna un alt spațiu, diferit de cel al biroului vamal competent, dacă solicitantul garantează asigurarea unei bune derulări a operațiunilor (de ex., este autorizat AEO), autoritatea vamală poate exercita supravegherea. Dacă spațiul respectiv este deja autorizat ca depozit temporar, aprobarea de la vamă nu mai este necesară.

În concluzie, în perioada următoare sunt așteptate schimbări în procesul de vămuire ce pot atrage obținerea de autorizații vamale noi, dar și oportunități operaționale prin alegerea unor locații de depozitare mai bine poziționate din punct de vedere logistic. Recomandăm importatorilor/ comisionarilor vamali să analizeze din timp dacă vor fi impactaţi de aceste modificări în funcție de activitatea desfășurată.

Articol semnat de Mihai Petre, Director, Comerț Internațional, EY România şi Cosmin Dincă, Manager, Comerț Internaţional, EY România

Articol susținut de EY România