Peste 6800 de participanți au primit pensii pentru limită de vârstă în valoare de peste 58,9 milioane de lei, 366 de persoane au primit pensii de invaliditate în valoare de 927.675 lei și 11.876 de plăți în valoare de peste 31,1 milioane lei s-au făcut către rudele participanților decedați, potrivit datelor transmise HotNews.ro de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). La momentul actual nu există legea de plată a pensiilor din sistemul privat, dar pentru cei care îndeplinesc condițiile de pensionare se plătește valoarea activului net personal sub formă de plată unică sau eșalonat pe o perioadă de maximum 5 ani, în funcție de alegerea participantului.

Plati catre participantii din pilonul IIFoto: ASF
  • "Aceste plăți sunt efectuate potrivit Normei ASF nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. La momentul actual nu există o lege de plată de pensiilor din sistemul privat iar ASF nu are drept de inițiativa legislativa. Detalii privind plata pensiilor private se pot gasi în proiectul de lege publicat pe pagina de web a Ministerului Muncii și Justiției Sociale", a precizat pentru HotNews.ro Autoritatea de supraveghere financiară.

Cum se fac plățile în prezent în Pilonul II de pensii?

"Potrivit art.1 și art.2 din Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, elaborată în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, activul personal net al unui participant la un fond de pensii administrat privat este plătit prin mandat poștal sau direct în contul bancar al persoanei respective, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere, pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru:

  • Participantul care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
  • Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii pensiilor publice

În cazul beneficiarului/beneficiarilor unui participant decedat, dacă decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii private, plata activului net al acestui participant se face astfel:

  • Dacă beneficiarul nu este participant la un fond de pensii administrat privat, plata se face prin mandat poștal sau direct în contul bancar al beneficiarului, sub forma de  plată unică potrivit cotei-părţi cuvenite din activul personal moștenit sau plăți eșalonate, la cerere.
  • Dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat, suma cuvenită potrivit cotei-părți din activul personal moștenit se cumulează în contul fondului la care este participant.

Participantul, respectiv beneficiarul unui participant decedat primește suma cuvenită ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere, pe o perioadă de maximum 5 ani.", precizează autoritatea care mai spune că detalii pot fi regăsite în legislația aplicabilă sistemului de pensii private care este publicată pe pagina web a ASF.