Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere produse și soluții IT pentru cele patru centre de date din București, Brașov, Sibiu și Timiș prin care se va asigura găzduirea sistemelor informatice ale autorităților publice în cadrul cloudului privat guvernamental. Acordul cadru licitat de STS este finanțat prin PNRR și are o valoare estimată la peste 576 milioane de lei (fără TVA).

Ionel Sorin Balan, directorul STSFoto: AGERPRES

Procedura de achiziție are ca obiect furnizarea de Soluții și produse TIC Cloud intern (echipamente de procesare, stocare, backup, rețea și conectică, soluție Cloud IaaS, soluție Cloud PaaS), inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, integrare la nivel de servicii și instruire, potrivit anunțului din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Conform Componentei 7 - Transformare digitală din PNRR, Clodul privat guvernamental (CPG) este organizat pe două niveluri:

  • Cloud-ul Intern (CI) care „capitalizează soluțiile existente în prezent cu niveluri scăzute de virtualizare prin transformarea lor în soluții informatice cloudificate IaaS și PaaS accesibile instituțiilor din administrația publică„ și
  • Cloud-ul Dedicat (CD) care „se bazează pe soluțiile de Cloud disponibile în sectorul industrial/comercial”.

Operațional, Cloud-ul Privat Guvernamental va funcționa cu asigurarea elasticității specifice și a disponibilității ridicate prin implementarea a două Centre de Date Principale și a două Centre de Date Secundare, de nivel Tier III/IV by design, care vor fi interoperabile.

Prin achiziția produselor și soluțiilor IT, STS spune că va dezvolta o infrastructură hardware și software modernă capabilă să furnizeze servicii cloud de tip IaaS și PaaS către instituțiile și autoritățile centrale ale statului român.

Durata de valabilitate a acordului-cadru este de 24 de luni de la data semnării acestuia.

Acordul-cadru se va implementa printr-un număr de contracte subsecvente care au caracter repetitiv și care urmează a fi semnate atunci când STS va decide achiziționarea produselor și serviciilor care fac obiectul acordului-cadru.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 16 ianuarie 2024.

Cloudul privat guvernamental este cea mai mare investiție în digitalizarea statului cu bani din PNRR, având o finanțare de peste 560 milioane de euro (fără TVA), platformă IT care va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în colaborare cu Serviciul de telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI).

81 de instituții și autorități publice își vor migra sistemele IT în viitorul cloud guvernamental, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.