Sprijinul financiar acordat cultivatorilor de usturoi va fi majorat de Guvern de la 1.000 de euro la 3.000 de euro pe hectar, după ce agricultorii s-au plâns că subvenția prevăzută inițial era insuficientă pentru cheltuielile cu achiziția de semințe, forța de muncă și utilajele agricole folosite, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern inițiat de Ministerul Agriculturii. Doar 159 de beneficiari s-au înscris în programul de susținere a producției usturoiului, în contextul în care data limită până la care se fac înscrierile este de 15 mai, iar Ministerul Agriculturii preconiza înscrierea a circa 2.000 de beneficiari. În 2017, producția de usturoi a fost de de 55.673 tone, o scădere de 11.500 de tone față de 2010.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • În România, suprafața cultivata cu usturoi în anul 2017 a fost de 9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone.
  • În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția de usturoi a scăzut cu 11.500 tone.
  • La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41 % din consumul total de legume.
  • Deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în câmp se datorează costurilor mari de producție, deficitului de sămânță din soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.
  • Lipsa spațiilor pentru sortare, ambalare etc. și păstrării corespunzătoare a usturoiului a condus la creșterea importului de usturoi

La sfârșitul lunii februarie, Guvernul a a anunțat că producătorii agricoli se pot înscrie într-un program de susținere a producției de usturoi până pe 15 mai, programul urmând să se desfășoare pe o perioadă de trei ani, respectiv 2019-2021. Fiecare cultivator urma să primească de la stat de 1.000 de euro/ha pentru cultura usturoiului, în limita unui buget de 2 milioane de euro, bani care ar ajunge doar pentru 2.000 de hectare, în contextul în care, potrivit INS, în 2017 au fost cultivate în România aproape 10.000 de ha.

Ministerul Agriculturii a crescut sprijinul acordat beneficiarilor, pentru că nu s-a atins scopul programului

După intrarea în vigoare a actului normativ, în februarie, în program s-au înscris doar 159 beneficiari, cu o suprafață de aproximativ 119 ha, iar scopul programului de acordare a unui ”ajutor de minimis” pentru susținerea producției de usturoi pentru 2.000 de beneficiari cu o suprafață totală de aproximativ 2000 nu a fost îndeplinit. Ca urmare a nemulțumirilor fermierilor, Ministerul Agriculturii vrea să majoreze subvenția de la 1.000 de euro la 3.000 de euro.

”Cuantumul de 1.000 de euro/ha acordat până în prezent reprezintă aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, fiind un procent insuficient pentru susținerea cheltuielilor legate de tehnologiile aplicate în cultivarea usturoiului. În acest context, producătorii agricoli s-au adresat ministerului pentru găsirea unor soluții de creștere valorii sprijinului financiar, reclamând cheltuielile mari privind achiziția de semințe, forța de muncă, input-uri, utilajele agricole folosite etc. În cadrul întâlnirilor cu cultivatorii de usturoi, la care au participat și formele asociative reprezentative ale acestora, s-au realizat analize și calcule privind cheltuielile și veniturile rezultate din această cultură, reieșind necesitatea unui sprijin mai mare de la bugetul de stat, în sensul creșterii cuantumului de la 1.000 euro/ha la 3.000 euro/ha, reprezentând contravaloarea în lei de 13.950 lei/ha, noul sprijin venind în susținerea și menținerea culturii de usturoi în zonele cu tradiție, precum și înființarea de noi suprafețe, crescând în acest fel interesul fermierilor pentru accesarea acestui program”, arată Ministerul Agriculturii, în noua formă a Hotărârii de Guvern de acordare a sprijinului.

Ministerul Agriculturii speră ca acest sprijin să ducă la ”sporirea interesului producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor agricole precum și înființarea unor centre de colectare a producției de legume, a spațiilor destinate condiționării (sortare, ambalare) și păstrării corespunzătoare a usturoiului precum și menținerea în cultură a suprafețelor din zonele cu tradiție, în cultura usturoiului”.

Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească cultivatorii, cumulativ, pentru acordarea ajutorului de minimis:

  • a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  • b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
  • c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  • d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de maxim 9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de maxim 2.000.000 euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2019 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Producția de usturoi în scădere, deși cerere există

În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția de usturoi a scăzut cu 11.500 tone.

Potrivit Ministerului Agriculturii, majoritatea suprafețelor sunt exploatate de către micii fermieri constituiți în ferme de familie, iar județele cu cele mai mari suprafețe cultivate cu usturoi sunt: Botoșani, Dolj, Iași, Mehedinți, Suceava, Teleorman, Timiș.

La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41 % din consumul total de legume.

”Deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în câmp se datorează costurilor mari de producție, deficitului de sămânță din soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.

Lipsa spațiilor destinate condiționării (sortare, ambalare etc.) și păstrării corespunzătoare a usturoiului a creat dificultăți în valorificarea producției către piață, ceea ce a condus la creșterea importului de usturoi”, arată Ministerul Agriculturii, în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.