​Guvernul s-a întrunit luni și a adoptat în regim de urgență cadrul normativ privind gestionarea financiară a fondurilor UE nerambursabile aferente politicii agricole comune, alocate României. Neadoptarea acestei ordonanțe ar fi întârziat plățile către fermieri depuse în 2023 și absorbția fondurilor UE, ducând la pierderi de circa 1 miliard de euro, se arată în nota de fundamentare.

Sedinta de GuvernFoto: Inquam Photos / George Călin

Plățile în avans către fermieri ar trebui să înceapă astăzi

Planul strategic PAC 2023-2027 prevede tipurile de intervenții, incluzând intervenții cu finanțare prin Fondul european de garantare agricolă, FEGA, și intervenții cu finanțare prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, FEADR, prin care agricultura românească va beneficia de 15,8 miliarde de euro.

Cererile de plată depuse de fermieri în acest an la APIA pot fi plătite în avans doar în intervalul 16 octombrie – 30 noiembrie 2023, se arată în proiectul de act normativ.

  • „Ținând cont de faptul că implementarea intervențiilor din PS PAC 2023-2027 începe din 2023 prin depunerea de către fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, a cererilor de plată pentru plățile directe, finanțate din FEGA și a căror plată în avans pentru acest an se poate realiza doar în intervalul 16 octombrie – 30 noiembrie 2023, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului normativ privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, alocate României, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027, astfel încât să se asigure un management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție, cu impact pozitiv major asupra agriculturii românești.”, se arată în proiectul de OUG.

Adoptarea prezentului act normativ și publicarea în Monitorul Oficial al României este necesară și urgentă deoarece instituie temeiul pentru elaborarea și aprobarea în cel mai scurt timp a ghidurilor și procedurilor subsecvente, care cuprind informații relevante pentru fermieri și pentru agențiile de plată, referitor la: oportunitățile de accesare a fondurilor europene nerambursabile din cadrul FEADR și FEGA, solicitarea sprijinului financiar, autorizare efectuare plăți, inclusiv avansuri, recuperare sume necuvenite, evitare dublă finanțare, monitorizare, raportare.

Neadoptarea acestui act ar fi dus la pierderi de aproximativ 1 miliard euro

În nota de fundamnetare se arată și efectele negative pe care le-ar fi avut neadoptarea acestei ordonanțe de urgență.

  • „Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să întârzie punerea în aplicare a PS 2023-2027, încheierea contractelor de finanțare/ emiterea deciziilor de plată și efectuarea plăților pentru cererile depuse în 2023 și implicit absorbția fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 1 mld. euro și în final compromiterea cu repercusiuni foarte grave pe întreaga perioadă de programare.
  • Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să împiedice absorbția fondurilor FEADR și FEGA, să genereze pierderi directe și indirecte fermierilor, procesatorilor și lanțurilor de aprovizionare, să compromită grav procesul de modernizare a sectorului agricol, industria alimentară și dezvoltare rurală, să mențină blocaje și ambiguități pe fluxurile financiare ale FEADR și FEGA să întârzie și să facă ineficiente măsurile de redresare a mediului economic post pandemic, cu consecințe severe în asigurarea securității alimentare și realizării și valorificării producțiilor agricole.”, se menționează în nota de fundamentare.

Ministerul Agriculturii: Circa 800.000 fermieri vor beneficia de pentru plata avansului aferent cererilor din acest an

UPDATE (13:25)Ministerul Agriculturii a anunțat luni că Guvernul a adoptat acest act normativ.

  • „Prin acest act normativ se asigură inclusiv cadrul legal pentru plata a peste 1 miliard de euro sub forma avansurilor din campania de plăți derulată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2023.
  • De prevederile actului normativ beneficiază doar pe Pilonul I al PS PAC 2021-2027 un număr de circa 800.000 fermieri pentru plata avansului aferent cererilor anului 2023.”, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii.

Prin actul normativ se asigură cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din FEADR și respectiv FEGA, în perioada de programare 2021-2027 pentru care, în bugetul MADR, a fost prevăzută, doar pentru anul 2023, următoarea anvelopă financiară: 10.846.520.000 lei credite de angajament și 8.850.675.000 lei credite bugetare.

Astfel, a fost stabilit mecanismul de finanțare pentru schemele de sprijin direct şi intervențiile PS 2021 – 2027 finanțate din FEGA şi FEADR, pentru măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole. De asemenea, ordonanța creează cadrul legal pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii - ANT în sectoarele vegetal şi zootehnic, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.