Pe parcursul activității sale, fiecare angajator s-a aflat în situația de a primi de la salariații săi solicitarea de a acorda concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația de asigurări sociale de sănătate aferentă. De asemenea, probabil nu au fost puține ocaziile în care angajatorul a avut dubii referitoare la solicitarea salariatului în acest sens, cum ar fi: acord concediul și indemnizația potrivit reglementărilor legale? Am suspiciunea că acest salariat abuzează de dreptul său la concediu medical, ce pot să fac?

Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în RomâniaFoto: Pwc Romania

Precizăm că, deși legea prevede ca fiind concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate acelea acordate pentru mai multe tipuri de motive (de exemplu, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru maternitate, pentru prevenirea îmbolnăvirilor), în acest articol, ne vom referi doar la concediul medical și indemnizația de asigurări sociale de sănătate acordate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii.

În cele ce urmează, vom prezenta aspectele referitoare la modalitatea de acordare a concediului medical pe care angajatorul trebuie să le cunoască în prealabil și cărora să le acorde o atenție deosebită, la posibilitatea angajatorului de a refuza plata indemnizației de asigurări sociale de sănătate și consecințele pentru salariatul care a abuzat de dreptul său.

Modalitatea de acordare a concediului medical pe care angajatorul trebuie să le cunoască în prealabil și cărora să le acorde o atenție deosebită

Orice persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate are dreptul la astfel de concedii şi indemnizaţii, atât timp cât realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dar și atât timp cât salariatul a îndeplinit stagiul minim de cotizare prevăzut de lege (i.e. 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical), potrivit Ordonanței de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (OUG nr. 158/2005).

Citește mai mult pe blogul PwC România

Articol susținut de PwC România

Articol semnat de Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România