Consiliul Bursei de Valori Bucuresti a hotarat convocarea unei Adunari Generale a Actionarilor care va avea pe ordinea de zi aprobarea administrarii societatii in sistem dualist, se arata intr-un raport publicat de BVB. Sistemul dualist se bazeaza pe doua structuri diferite de conducere si administrare, respectiv Consiliu de Supraveghere si un Directorat.

In cazul societatilor care opteaza pentru sistemul dualist, conducerea acesteia revine in exclusivitate directoratului. Avand in vedere conducerea si administrarea societatii pe baza a doua structuri cu rol diferit, membrii directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai consiliului de supraveghere. Consiliul de supraveghere este indreptatit, potrivit legii, sa desemneze componenta membrilor directoratului, atribuind unuia dintre ei functia de presedinte.

Totodata, membrii directoratului nu pot avea calitatea de salariat al societatii pe perioada executarii mandatului.

Consiliul de supraveghere executa controlul activitatii de conducere a societatii de catre directorat, raportand adunarii generale a actionarilor. Componenta Consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv al societatii sau, ulterior, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Totodata, actionarii BVB trebuie sa stabileasca si numarul membrilor Consiliului de Supraveghere, propunerea Consiliului Bursei fiind de 11 membri. Consiliul Bursei a mai propus ca indemnizatia membrilor viitorului Consiliu de Supraveghere sa fie de 2.000 de lei net pe luna.