Datoriile CFR SA catre bugetul consolidat si fondul de risc, insumand 4,5 miliarde lei (peste un miliard euro) la sfarsitul anului trecut, vor fi anulate de Guvern prin conversia in actiuni a creantelor, actiuni preluate de Ministerul Transporturilor ca unic actionar. Stergerea datoriilor va fi efectuata prin derogare de la legislatia actuala care reglementeaza datoria publica, releva un proiect de ordonanta de urgenta citat de Mediafax. Proiectul este semnat de conducerea Ministerului Transporturilor.

"Se aproba stingerea prin conversie in actiuni a creantelor principale si a accesoriilor aferente, inclusiv accesoriile aferente celor stinse cu intarziere, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor fondurilor speciale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, individualizate in titluri de creanta emise pana la 31 decembrie 2011, datorate de catre Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA (inclusiv filialele Interventii Feroviare si Intretinere Mecanizata a Caii Ferate) la aceasta data si nestinse pana la data eliberarii documentului de atestare", se arata in document.

Aceeasi procedura va fi aplicata si pentru datoriile la fondul de risc.

La 31 decembrie 2011, societatea prelimina datorii catre bugete, AVAS si Fondul de risc de 4,5 miliarde lei, rezultate prin cumularea datoriilor CFR SA si ale filialelor absorbite prin fuziune.

Pierderile si datoriile CFR au crescut constant in ultimii ani, de la un miliard lei in 2007 la 1,6 miliarde lei in 2008, la 2,98 miliarde lei in 2009 si la 4,48 miliarde lei in 2010. La 31 decembrie 2010, CFR SA a inregistrat o pierdere cumulata pentru perioada 2001-2010 de 5,2 miliarde lei.

Proiectul de ordonanta mai prevede ca, incepand cu 31 decembrie 2011, pentru obligatiile principale datorate de CFR SA si care fac obiectul conversiei in actiuni nu se mai calculeaza si nu se datoreaza obligatii accesorii.

"Administratorii companiei vor convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social si la emisiunea de actiuni, in scopul conversiei in actiuni a creantelor fiscale", se arata in document. Acordul adunarii reprezinta conditia pentru realizarea conversiei.

Actiunile emise de CFR SA ca urmare a conversiei datoriilor vor fi transferate Ministerului Transporturilor, in calitate de actionar unic al companiei.

Operatiunea este justificata de catre ministerul initiator prin necesitatea de a realiza "echilibrarea economico-fiananciara a societatii" si achitarea arieratelor, pentru depasirea dificultatilor generate de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti si evitarea acumularii unor noi datorii.

In opinia ministerului, neadoptarea acestei masuri in regim de urgenta ar impiedica indeplinirea obiectivelor stabilite cu Fondul Monetar International.

O operatiune similara de stergere a datoriilor a fost aprobata de Guvern prin ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta din 2006, inainte de intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, pentru 34 de societati comerciale, inclusiv CFR SA, dar Comisia Europeana nu a avizat actul normativ nici pana in prezent.

In 2008, Ministerul Transporturilor a propus conversia in actiuni a datoriilor bugetare ale CFR SA catre Electrica, dar masura a fost respinsa atunci de Ministerul Economiei si Finantelor, pe motiv ca operatorul de transport nu este inclus in lista companiilor care trebuie privatizate, ceea ce inseamna ca actiunile nu vor putea fi valorificate ulterior.

Nici pentru perioada imediata Guvernul nu are in vedere privatizarea CFR SA, ci restructurarea companiei.

In vara anului trecut, fara sa prezinte detalii, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, declara ca restructurarea companiilor feroviare va fi insotita de un program de ajutor de stat, masuri care vor permite redresarea acestora, operatorii de profil avand datorii care echivaleaza cu 1,5% din Produsul Intern Brut.

Un studiu realizat de Banca Mondiala in toamna anului trecut indica faptul ca un sfert din cele 760 companii de stat, inclusiv CFR SA, sunt neperformante, cu active neviabile si intrate "de facto" in faliment.

Intr-un document elaborat la finele anului trecut, Guvernul estima ca masurile de restructurare a companiilor de stat monitorizate in acordul cu FMI vor permite reducerea arieratelor acestor societati cu 5-6 miliarde de lei, echivalentul a 1% din PIB.