Guvernul a aprobat in sedinta de marti un proiect de ordonanta de urgentaprivind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor. Actul normativ prevede transferul a 13 unitati sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea Ministerului Sanatatii. De asemenea, prevede si desfiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si preluarea activitatii acesteia de catre Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate.

Vor fi mentinute ca structura sanitara proprie in subordinea Ministerului Transporturilor Spitalul Clinic CF nr.2 si Spitalul Clinic CF nr.1, care au aprobate sau in desfasurare proiecte cu finantari europene, pentru a se evita pierderea finantarii acestor proiecte.

Alte prevederi

  • Examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor se asigura de unitatile din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, a Ministerului Sanatatii, precum si de unitatile agreate de Ministerul Transporturilor
  • Se mentin in mod obligatoriu actualele Comisii medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei din cadrul unitatilor sanitare din fosta retea a transporturilor. Incepand cu 1 ianuarie 2014, unitatile specializate, inclusiv cele din subordinea MS si MT, vor desfasura activitatea de examinare medicala si psihologica pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor numai in urma obtinerii certificatului de agreare emis de MT
  • Personalul Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se preia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau de catre celelalte case de asigurari de sanatate, conform optiunii acestuia, exprimata in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta. Personalul preluat isi va pastra toate drepturile si obligatiile, in conditiile legii
  • Asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului devin asigurati ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau ai altor case de asigurari de sanatate, pe baza optiunii asiguratilor, exprimata in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta.