Circa 1000 de IMM-uri și organizații cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE, in urma unei consultari a Comisiei Europene.

Scopul acestei consultări ample a fost acela de a determina în ce mod legislația UE ar putea stingheri crearea de locuri de muncă și creșterea economică și de a identifica domeniile sau aspectele care ar putea necesita o examinare mai atentă și acțiuni suplimentare, se arata intr-un comunicat al reprezentantei CE in Romania.

Potrivit rezultatelor publicate vineri, IMM-urile consideră că cele mai mari dificultăți și costuri decurg din normele referitoare la legislația REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranța produselor, recunoașterea calificărilor profesionale, protecția datelor, legislația în domeniul deșeurilor, legislația în legătură cu piața forței de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achizițiile publice și codul vamal modernizat.

Comisia anunta ca "va aborda temeinic aceste preocupări prin intermediul noului Program privind adecvarea și calitatea reglementărilor (REFIT1) lansat în decembrie 2012".

"Comisia se asigură că legislația UE își îndeplinește scopul și ajută întreprinderile europene în eforturile lor de creștere economică și de creare a locurilor de muncă. Acesta este motivul pentru care elaborăm politici care au în centrul lor preocuparea pentru o reglementare inteligentă. Acesta este și motivul pentru care dorim să facem mai ușoară viața întreprinderilor noastre mici și mijlocii, care sunt cele mai importante motoare pentru economia Europei. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la identificarea celor mai împovărătoare acte legislative. Ne vom strădui să nu vă înșelăm așteptările.", a declarat Jose Manuel Barroso, presedintele CE.

Topul realizat de IMM-uri:

1. REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)

2. TVA - legislația în domeniul taxei pe valoarea adăugată

3. Pachetul privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței

4. Recunoașterea calificărilor profesionale

5. Transferurile de deșeuri - legislația-cadru privind deșeurile - lista deșeurilor și a deșeurilor periculoase

6. Legislația în legătură cu piața forței de muncă

7. Protecția datelor

8. Timpul de lucru

9. Aparatura de înregistrare în transportul rutier (privind timpul de conducere și perioadele de repaus)

10. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (contractele de lucrări publice, de aprovizionare și de servicii)

11. Codul vamal modernizat