Curtea de Conturi a scos la iveala mai multe nereguli petrecute in 2013 la Ministerul Economiei, multe dintre ele constand in plati facute fara baza legala.Trebuie precizat ca in 2013, pana la mijlocul lunii octombrie, ministru al economiei a fost Varujan Vosganian, cel care tocmai a fost scapat de senatori de urmarirea penala in cazul "Romgaz-Interagro". Potrivit raportului Curtii de Conturi pe 2013, una dintre nereguli este efectuarea repetata a unor plati pentru finantarea ilegala a unor firme in vederea participarii lor la o serie de targuri internationale. O alta neregula este efectuarea unor plati de peste 38 milioane de lei in industria de aparare, fara a avea la baza documente care sa certifice utilizarea lor. De asemenea, au fost efectuate o serie de plati ilegale catre Conversmin. Dupa Varujan Vosganian, ministru a fost Andrei Gerea.

Varujan VosganianFoto: Hotnews
  • Cazul Krivoi Rog

In domeniul politicilor industriale, fara a se efectua o fundamentare a necesarului de fonduri de la bugetul de stat, pe elemente de cost si pe activitatile prevazute in HG nr. 643/1999, au fost alocate credite bugetare pentru cheltuieli efectuate de antreprenorii romani pe perioada de sistare a lucrarilor de constructii-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, in baza conventiilor incheiate.

De asemenea, au fost efectuate plati, in suma de 17 mii lei (servicii juridice si servicii de natura financiar-contabila), pentru cheltuieli fara baza legala, respectiv pentru cheltuieli neprevazute prin Conventia nr. 83/2013 incheiata cu SC Arcif SA a se efectua pentru Krivoi Rog - Ucraina.

Reamintim ca in martie 2013, Varujan Vosganian spunea ca exista sansa solutionarii problemei investitiei romanesti in combinatul de la Krivoi Rog. Cateva luni mai tarziu, pe 13 iunie, Guvernul a aprobat un memorandum pentru reluarea negocierilor cu partea ucraineana in vederea recuperarii cheltuielilor efectuate de Romania in cadrul participarii la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog. Constructia combinatului KGOKOR a fost inceputa de catre Uniunea Sovietica in 1983, insa dupa destramarea blocului sovietic Ucraina a intrat in posesia a 56,4% din actiuni, Romania detine 28%, iar Slovacia 15,6%. Lucrarile la constructia combinatului s-au oprit in 1996. Sumele investite de partea romana se ridica la aproximativ 800 de milioane de dolari.

  • Subventionarea unor firme care nu aveau ce cauta la targuri internationale

Curtea de Conturi a constatat ca au fost efectuate cheltuieli fara baza legala, prin acordarea de ajutoare de minimis, in suma de 170 mii lei, pentru entitati ce nu indeplineau conditiile legale de participare la targuri si misiuni economice internationale, cu finantare de la bugetul de stat.

Pentru participarea la targul international Biofach Baltimore, SUA, desfaurat in perioada 26-28.09.2013, s-a acordat un ajutor de minimis, in suma de 31 mii lei, pentru participarea la eveniment a unei societati cu capital privat, in conditiile in care aceasta nu avea prevazut in obiectul de activitate: operatiuni de export si, prin urmare, nu avea un nomenclator propriu de export si un produs care sa fie de conceptie si/sau marca proprie.

Pentru participarea la targul international "Barcelona Bridal Week/Novia Espana Pasarela Gaudi", de la Barcelona, desfasurat in perioada 03-05.05.2013, s-a acordat un ajutor de minimis, in suma de 56 mii lei, pentru participarea la eveniment a 2 societati cu capital privat in conditiile in care, aceste entitati comercializeaza produse sub aceeasi marca/brand, au sediul social la aceeasi adresa si au aceiasi asociati.

Pentru participarea la targul international "Fashion Industry", de la Sankt Petersburg, Federatia Rusa, desfasurat in perioada 14-17.03.2013, s-a acordat un ajutor de minimis, in suma de 53 mii lei, pentru participarea la eveniment, in conditiile in care aceasta entitate nu avea inregistrate la Registrul Comertului activitati pe profilul targului. De asemenea, a mai fost decontata si suma de 22 mii lei pentru inchirierea si constructia unui stand in suprafata de 18 mp la Targul International "Fashion Industry", de la Sankt Petersburg - Federatia Rusa, suplimentar fata de numarul de agenti economici selectati pentru a participa la acest eveniment expozitional (14 firme).

Pentru participarea la misiunea economica in Kazahstan de la Almata, desfasurata in perioada 13-18.04.2013, s-a acordat un ajutor de minimis in suma de 30 mii lei, pentru participarea la eveniment a unei societati cu capital privat, in conditiile in care aceasta entitate nu avea inregistrate la Registrul Comertului, activitati pe profilul targului, iar produsele ce urmau a fi exportate sub marca Jai Dam nu sunt de conceptie si/sau marca proprie.

De asemenea, nu au fost respectate cerintele stabilite prin Caietele de sarcini de catre societatea organizatoare. In conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa la HG nr. 296/2007, selectarea societatilor organizatoare de targuri si expozitii internationale se efectueaza pe baza Caietelor de sarcini, elaborate de MECMA. Societatea organizatoare, in baza contractelor incheiate cu Ministerul Economiei, fara a tine seama de cerintele caietelor de sarcini (anexe la contracte), pentru realizarea serviciilor contractate, a subcontractat servicii in valoare de 789 mii lei, unor societati cu capital privat care aveau un asociat comun. Prin aceste societati a achizitionat servicii (de transport rutier, de amenajare/dezafectare stand, de publicitate) in subcontractare, la preturi supraevaluate, in conditiile in care, aceleasi servicii au fost achizitionate de aceiasi societate de la acelasi furnizor, in acelasi an la preturi mult mai mici. In aceste conditii au fost efectuate plati in suma de 196 mii lei.

Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit ca au mai fost facute plati de 125 mii lei, pentru servicii achizitionate la preturi mai mari decat cele contractate, prin decontarea sumei de 132 mii lei pentru "amenajare standuri" (manechine, capete stilizate, steamere etc) la targul international "TRANOI", de la Paris, Franta, in conditiile in care in devizul-oferta care a stat la baza atribuirii contractului pentru acest serviciu a fost prevazuta suma de 7 mii lei.

De asemenea, au fost efectuate cheltuieli nelegale de 45 mii lei, reprezentand servicii efectuate pentru participanti care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate, precum si pentru firme care nu au participat la evenimentele expozitionale, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002, Legii contabilitatii nr. 82/1991, OG nr. 119/199 9, HG nr. 296/2007 si OMFP nr. 522/2003. A fost decontata suma de 23 mii lei pentru Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania la Targul International "Salone Internazionale del Mobile", de la Milano - Italia, in conditiile in care aceasta entitate nu indeplinea conditiile de participare, in sensul ca nu era inregistrata ca societate comerciala conform Legii nr. 31/1990.

De asemenea, au fost efectuate plati de 56 mii lei prin decontarea dubla a unor servicii, respectiv pentru servicii aferente participarii agentilor economici la Targul nternational "POWER-GEN MIDDLE EAST"- Doha - Qatar, o data catre societatea organizatoare si o data catre subcontractanti, in baza contractele incheiate de organizator.

Ministerul Economiei a contestat deciziile Curtii de Conturi prvind stabilirea certa a prejudiciilor si recuperarea lor.

  • Plati catre industria de aparare fara documente

La Ministerul Economiei au mai fost descoperite si alte nereguli. Au fost efectuate plati de 38,2 milioane de lei, catre operatorii economici din industria de aparare, fara a avea la baza documente care sa certifice utilizarea lor in scopul pentru care s-au aprobat creditele bugetare. De asemenea, in domeniul industriei de apărare, fără a se efectua o fundamentare pentru fiecare operator economic, privind acoperirea drepturilor salariale şi a contribuţiilor de asigurări sociale datorate, au fost alocate credite bugetare de 38,5 milioane lei lei.In plus, nu s-a exercitat controlul asupra activitatii de conservare a bunurilor.

In plus, nu au fost respectate prevederile legale evidentierea actiunilor, ca aport al statului roman, in capitalul social al unor societati/companii nationale. Ministerul Economiei, la data de 31.12.2013, avea evidentiate in contabilitate actiuni (titluri de participare) ca aport al statului roman la capitalul social al unor societati comerciale, societati/companii nationale, in valoare de 17,1 miliarde lei lei, din care: actiuni in valoare de 1,2 miliarde lei la entitati la care nu mai are calitatea de actionar, respectiv la Fondul Roman de Contragarantare SA si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA, avand in vedere ca la aceste entitati calitatea de actionar este detinuta de Ministerul Finantelor, in temeiul art. 20 din Legea nr. 71/ 2013.

  • Plati ilegale catre Conversmin

Au fost efectuate plati nedatorate, în suma estimata la 14,7 milioane lei, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat, pentru lucrari de monitorizare post-închidere, angajate de Societatea Comerciala de Conservare si Închidere a Minelor Conversmin SA si decontate la preturi mai mari decât cele contractate, prin acceptarea la plata a facturilor fiscale emise de SC Conversmin SA, având la baza deconturi lunare (întocmite de prestatorii de servicii cu care SC Conversmin SA a încheiat contracte), în care, pentru materiale, cheltuieli de transport si salariile personalului care deserveste statiile de epurare si analiza probelor de laborator, au fost aplicate preturi/tarife mai mari decât cele stabilite în oferta financiara cu care prestatorii au câstigat licitatia organizata de SC Conversmin SA.

De asemenea, au fost efectuate plati nelegale, în suma totala de 1,4 milioane lei, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat pentru lucrari executate la alte obiective decât cele miniere pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat. Astfel, în perioada 2011-2013, în baza facturilor fiscale emise de SC Conversmin SA, Ministerul Economiei a decontat lucrari executate pentru reabilitarea cladirii Muzeului Aurului Brad (aflata în patrimoniul operatorului minier-CN Minvest SA), în conditiile în care prin HG nr. 1008/2006 a fost aprobata închiderea definitiva si monitorizarea factorilor de mediu post-închidere, pentru mina Barza.

Au mai fost decontate din fonduri publice alocate de la bugetul de stat lucrari de închidere si ecologizare, în suma de 305 mii lei, din care: 105 mii lei, în baza contractelor încheiate de minister si 200 mii lei în baza contractelor încheiate de Conversmin SA, prin acceptarea ofertelor si a situatiilor de lucrari întocmite de constructori, într-o alta structura decât structura devizului-cadru prevazuta de lege pentru lucrari finantate din fonduri publice, în sensul ca în devizele ofert si în situatiile de lucrari, la capitolul intitulat "Articole preliminare" au fost incluse dotari si cheltuieli pentru dirigentia de santier (constând în: asigurarea de birouri, întretinerea birourilor, dezafectarea birourilor, furnizarea unei camere foto, asigurarea supravegherii birourilor si echipamentelor de protectie si masurare, cheltuieli pentru întretinerea si functionarea a doua autovehicule, contravaloarea convorbirilor telefonice etc.). Aceste cheltuieli nu erau necesare constructorului pentru crearea conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii, în fapt SC Conversmin SA realizând o dotare a constructorului cu mijloace fixe (birouri, calculatoare, camere foto, autoturisme pe culori), din sume alocate de la bugetul de stat, care la finalizarea lucrarilor român în patrimoniul constructorului, nefiind predate autoritatii contractante.

Curtea de Conturi spune ca pentru anul 2013 a formultat o opinie adversa, tinand cont de natura abaterilor si a erorilor, de contextul in care s-au produs acestea, precum si de valoarea totala a abaterilor identificate care depaseste pragul de semnificatie stabilit.