Guvernul a modificat marti printr-o ordonanta de urgenta modul in care sunt platiti salariatii romani plecati in delegatie de serviciu in state din UE. Una dintre modificari se refera in mod expres la soferii care fac transport international, potrivit unui comunicat al guvernului. Reamintim ca ANAF a constatat nereguli la calcularea diurnelor pentru soferi la majoritatea firmelor de transport international, motiv pentru care a fost aprobata o amnistie fiscala. Din acest moment, firmele trebuie sa se adapteze noilor reguli decise astazi de Guvern.

Astfel, in ceea ce priveste salariatii firmelor de transport international stabiliţe pe teritoriul României, trimisi să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene și care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 344/2006, i se aplică prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [care definesc delegarea ca fiind exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă] şi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din acelaşi act normativ [referitoare la plata pentru salariatul delegat a cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil].

Articolul 44, alineatul 2 din Codul Muncii prevede urmatoarele:

  • Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

In ceea ce priveste detasarea altor categorii de angajati, comunicatul Guvernului arata ca "în prezent, în ceea ce privește detașarea realizată de angajatorii din România pe teritoriul altor state UE, nu există o reglementare specifică. Singura instituție similară este cea a detașării reglementate de Codul Muncii, însă, în lipsa unei reglementări mai detaliate, detașarea transfrontalieră este interpretată și aplicată în mod diferit de angajatori".

Astfel, conform noilor reglementări de astazi ale Guvernului, salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru pe teritoriul căruia sunt executate lucrările, cu privire la:

  • durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
  • durata minimă a concediilor anuale plătite;
  • salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
  • condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;
  • sănătatea şi securitatea în muncă;
  • măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
  • egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

De asemenea, Ordonanta de Urgenta definește în ce condiții se aplică instituția detașării salariaților români în alte state din Uniunea Europeană și explicitează termeni precum “salariat detașat pe teritoriul României“ și “salariat detașat de pe teritoriul României”, “cheltuieli generale de detașare“ “indemnizație specifică detașarii“. Noile reglementări definesc și noțiunea de salariu minim astfel:

  • salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detașat pe teritoriul României;
  • salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pentru salariatul detașat de pe teritoriul României.

Guvernul nu a furnizat versiunea finala a Ordonantei de Urgenta. Textul final va fi cel publicat in Monitorul Oficial