Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, Planul de management al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, document prin care se reglementeaza desfasurarea tuturor activitatilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum si din vecinatatea ei. Planul de management cuprinde obiective si masuri organizate intr-un program de actiuni planificate pentru urmatorii cinci ani si care vor constitui un instrument de lucru atat pentru Administratia Rezervatiei, cat si pentru toti detinatorii/administratorii de terenuri ori persoanele care doresc sa desfasoare activitati pe teritoriul Rezervatiei. Conditiile in care se vor desfasura principalele activitati in perimetrul Rezervatiei sunt cuprinse in Regulamentul Biosferei Delta Dunarii, aprobat prin acelasi act normativ, informeaza Guvernul.

Pachetul de masuri inclus in Hotararea de Guvern adoptata astazi are scopul de a contribui la mentinerea cadrului fizico-geografic natural, protejarea si conservarea florei, faunei, ecosistemelor Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, a diversitatii biologice si a resurselor naturale. De asemenea, masurile urmaresc ca vizitarea in scop stiintific, educativ, recreativ si turistic sa se faca in conditii de stabilitate ecologica, sa previna si sa excluda orice forma de exploatare a resurselor naturale incompatibila cu scopul pentru care a fost declarata Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

In Planul de management sunt mentionate noua teme generale, stabilite in urma unui proces complex de consultare publica cu specialisti din domeniul cercetarii stiintifice, reprezentanti ai principalilor agenti economici, ai populatiei locale si ai institutiilor cu activitati si responsabilitati in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii:

  • Managementul protectiei speciilor si habitatelor - Se are in vedere continuarea actiunilor care sa conduca la stoparea declinului biodiversitatii biologice, refacerea starii ecologice a ecosistemelor si reconstructia ecologica a unor zone afectate de impactul antropic, inclusiv a incintelor indiguite. De exemplu, una dintre actiunile avute in vedere vizeaza continuarea reconstructiei ecologice a incintelor indiguite incepute prin includerea altor 13 incinte indiguite si refacerea habitatelor forestiere naturale in amenajari silvice indiguite ajunse la varsta exploatarii.
  • Monitoring integrat- In cadrul Administratiei Rezervatiei se desfasoara un program complex de monitorizare prin care se asigura cunoasterea evolutiei ecosistemelor naturale si antropice si care sustine deciziile de gestionare a Rezervatiei. Planul de management include precizari cu privire la continuarea implementarii programului de monitoring integrat si imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea eficientei acestuia;
  • Resurse naturale, utilizare durabila - Va fi continuata si diversificata practica evaluarii anuale a potentialului exploatabil pentru fiecare resursa naturala din aceasta zona si cea a cotelor de exploatare;
  • Turismul si recreerea- Se are in vedere elaborarea unei strategii privind evaluarea potentialului turistic si cultural si masurile de valorificare a acestuia, cunoscut fiind pericolul pe care il poate contitui turismul neorganizat. Sunt urmarite doua directii: promovarea turismului traditional local (prin diversificarea resursei peisagistice pentru odihna si recreere, implementarea sistemelor de certificare ecoturistica pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice etc) si managementul vizitatorilor din Rezervatie (stabilirea si marcarea locurilor destinata camparii, completarea marcarii traseelor turistice, elaborarea unui ghid privind comportamentul vizitatorului Rezervatiei etc);
  • Patrimoniul cultural- Actiunile cuprinse in Planul de managemnet au scopul sa sprijine dezvoltarea identitatii etno-culturale a populatiei locale de pe teritoriul Rezervatiei ca o solutie pentru diversificarea formelor de turism si implicarea comunitatilor locale in aceasta activitate;
  • Dezvoltarea comunitatilor, implicarea populatiei locale ¬ Sunt avute in vedere masuri pentru cresterea standardului de viata al populatiei si asigurarea accesului echitabil la resurse prin promovarea activitatilor economice care utilizeaza eficient si durabil resurse si servicii, imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa, canalizare, transport, comunicatii si de gestionare a deseurilor;
  • Constientizare, informare si educare - Crearea unei baze de date publice pe Internet care sa colecteze informatiile/sesizarile/sugestiile referitoare la rezervatie furnizate de societatea civila; elaborarea de materiale de promovare a Rezervatiei si a unor coduri de conduita si de bune practici, completarea curriculelor scolare ale unitatilor de invatamant din perimetrul rezervatiei sau din zonele limitrofe cu activitati de educatie formala si non-formala adaptate cerintelor educatiei ecologice, organizarea de evenimente, elaborarea si publicarea unui atlas de plante acvatice, terestre si palustre etc;
  • Cooperare transfrontaliera, cooperare internationala - Cooperarea transfrontaliera s-a dezvoltat, indeosebi, in zona Deltei Dunarii cu Ucraina si in zona Prutului inferior cu Republica Moldova. Pe plan international, se are in vedere dezvoltarea colaborarii cu alte arii protejate in cadrul unor programe regionale europene (DeltaMed, Delta chiama Delta), participarea la activitatea unor organizatii internationale (Eurosite, Europarc) etc;

Aceste teme sunt concretizate in obiective de management, care vor fi operationalizate prin actiunile specifice din planul de actiune, propuse sa se realizeze in urmatorii cinci ani.

Planurile detaliate de actiune se elaboreaza anual de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu aprobarea Consiliului Stiintific, avand la baza prevederile Planului de management, insa luandu-se in considerare si situatia curenta, atat pe teritoriul rezervatiei, cat si in ceea ce priveste resursele de management.

Pentru asigurarea protectiei si conservarii unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si pentru valorificarea resurselor naturale disponibile potrivit cerintelor de consum ale populatiei locale, in perimetrul Rezervatiei au fost delimitate zone strict protejate, zone tampon, zone de dezvoltare durabila si zone de reconstructie ecologica.

Planul de Management si Regulamentul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au fost elaborate de Administratia Rezervatiei, cu sprijinul Consiliului Consultativ de Administrare.

Responsabilitatea implementarii Planului de management revine Administratiei RBDD si se realizeaza prin actiuni planificate in baza planurilor anuale de lucru. Consiliul Stiintific evalueaza modul in care sunt aplicate masurile prevazute in Planul de management si prezinta, anual sau ori de cate ori este necesar, Academiei Romane si Ministerului Mediului rapoarte privind constatari, propuneri si recomandari, mai precizeaza Guvernul.