Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) se afla in subordinea Ministerului Dezvoltarii, ceea ce determina aparitia unui conflict de interese, au constatat expertii Bancii Mondiale in 2012, care au recomandat transformarea institutiei intr-o agentie independenta, in subordinea prim-ministrului sau Secretariatului General al Guvernului. Desi au trecut patru ani de atunci, recomandarea Bancii Mondiale nu a fost implementata, se arata intr-o sinteza a Corpului de Control al prim-ministrului, care a efectuat verificari la 12 structuri din subordinea ISC. Corpul de Control a mai descoperit si alte nereguli, printre cele mai grave fiind ignorarea de catre inspectori a unor probleme constatate si nesanctionarea unor fapte contraventionale. Plus ca Ministerul Dezvoltarii a emis emis un ordin ilegal, prin care a decis ca nu mai trebuie verificate toate fazele unei lucrari de constructii.

Expertii Bancii Mondiale au afirmat ca subordonarea acestuia fata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la data controalelor), respectiv fata de o autoritate care finanteaza si implementeaza programe si proiecte care implica executarea unor lucrari de constructii, este de natura sa determine aparitia unui "conflict de interese in ceea ce privete implementarea uniforma a mandatului ISC", se arata in raportul Corpului de Control.

  • Ministerul Dezvoltarii a emis un ordin ilegal, prin care a decis ca nu mai trebuie verificate toate fazele unei lucrari de constructii

ISC este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale in constructii competente. Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului. Inspectorii in constructii au obligatia de a verifica, pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinante, daca sunt indeplinite conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si de a autoriza continuarea lor numai daca sunt indeplinite aceste conditii. Incepand cu anul 2014, ca urmare a unor dispozitii ale inspectorului general al ISC, precum si ca urmare a emiterii de catre Ministrul dezvoltarii regionale a Ordinului 1370/2014, participarea la toate fazele determinante a reprezentantilor inspectoratelor in constructii nu mai este obligatorie, ceea ce contravine flagrant prevederilor Ordonantei Guvernului 63/2001, se arata in sinteza corpului de control al prim-ministrului. Potrivit sintezei, emiterea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, intrucat prevederile acestuia, referitoare la posibilitatea neparticiparii reprezentantilor inspectoratelor in constructii la toate fazele determinante, contravin prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001, in vigoare la data emiterii ordinului, respectiv ale unui act normativ ierarhic superior.

  • Deficiente cu privire la activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor

Corpul de Control a mai constatat aplicarea, de catre personalul cu atributii de control din cadrul structurilor teritoriale ale ISC, a unui numar mic de sanctiuni contraventionale, in comparatie cu numarul mare de actiuni de control si inspectie raportat. Desi au fost constatate nereguli care, potrivit dispozitiilor legale, constituiau contraventii care se sanctionau cu amenda, nu au fost intocmite procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Potrivit Corpului de Control, procedand astfel nu a fost asigurata aplicarea in mod unitar a normelor legale ce reglementeaza exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea sau pot cauza pierderi materiale. Nesanctionarea cu amenda a unor fapte contraventionale a avut drept consecinta neincasarea unor venituri datorate bugetului general consolidat al statului. Trebuie avut in vedere faptul ca, in situatia constatarii unor incalcari ale dispozitiilor legale si ale normativelor tehnice, aplicarea de sanctiuni este obligatorie, nu facultativa. De exemplu, s-a constatat ca prin neaplicarea de sanctiuni contraventionale pentru un numar de 119 fapte care constituiau contraventii si care trebuiau sanctionate cu amenda potrivit legii, de catre un numar de 7 inspectorate judetene in constructii, a fost creat un avantaj patrimonial unitatilor controlate si concomitent, a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum total de minimum 249.660 lei si maximum 1.179.400 lei, calculat in functie de nivelul minim si maxim al respectivelor sanctiuni contraventionale.

In unele acte de control, inspectorii in constructii au constatat savarsirea mai multor fapte care constituiau contraventii, dar au aplicat sanctiuni doar pentru unele dintre ele, incalcand astfel dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor potrivit carora "Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie". In unele cazuri, desi prin sesizarile primite au fost reclamate aspecte majore de incalcare a prevederilor legale referitoare la construirea unor imobile, reprezentantii Inspectoratului Regional in Constructii Bucuresti- Ilfov au declinat competenta de solutionare catre autoritatile administratiei publice locale, iar in alte situatii in care au fost reclamate aspecte minore de incalcare a prevederilor legale, cum ar fi modificari interioare ale imobilelor fara afectarea structurii de rezistenta a cladirii, acestia au efectuat verificari si au aplicat in mod eronat sanctiuni pentru executarea de lucrari fara autorizatie de construire. In cadrul ISC exista o practica neunitara in aplicarea actelor normative de catre personalul cu atributii de control, interpretarea legii facandu-se in mod arbitrar, in lipsa unor proceduri care sa reglementeze clar activitatea de control si inspectie.

  • Pensiuni turistice construite fara autorizatie, ramase inca in picioare

Corpul de Control a mai constatat ca Ministerului Dezvoltarii nu a fost instiintat cu privire la constructia, in anumite zone, a unor imobile cu destinatie turistica, fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. Potrivit dispozitiilor OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii, incepand cu data de 07.03.2011, toate constructiile cu destinatie turistica din anumite zone, precum cele cu potential turistic sau din statiuni turistice, executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publica ori privata, finalizate sau in curs de executie, trebuiau sa fie desfiintate. Masura desfiintarii acestor constructii trebuia luata dupa instiintarea, de catre reprezentantii ISC, a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pe atunci (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ulterior). S-a constatat ca reprezentantii unor inspectorate judetene in constructii nu si-au indeplinit aceasta obligatie. De exemplu, desi in anul 2011, inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Judetean in Constructii Prahova au constatat si consemnat in rapoartele de control existenta unui numar de 22 de imobile cu destinatie turistica construite, fara autorizatie de construire, in zone turistice precum orasul Sinaia, cota 1400 si cota 2000, orasul Busteni, zona Piatra Arsa sau localitatea Cheia, reprezentantii acestui inspectorat au omis sa instiinteze, in conformitate cu dispozitiile imperative ale legii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in vederea desfiintarii acestora.

Corpul de Control a mai descoperit ca in cadrul structurilor teritoriale ale ISC nu au fost organizate evidente precise si complete cu privire la stabilirea si incasarea sumelor echivalente cotelor de 0,1% si 0,7% datorate de catre investitori sau proprietari, potrivit dispozitiilor legale. In urma verificarilor efectuate la cele 12 structuri teritoriale ale ISC s-a constatat faptul ca in cadrul acestora nu au fost organizate evidente precise si complete cu privire la stabilirea si incasarea sumelor echivalente cotelor de 0,1% si 0,7%, datorate de catre investitori sau proprietari potrivit dispozitiilor legale. De exemplu, in perioada 17.11.2010-31.12.2014, nu a fost incasata la bugetul de stat cel putin suma totala de 21.838.077,26 RON, reprezentand valoarea cotelor de 0,1% si 0,7% datorate potrivit dispozitiilor legale pentru un numar de 5.095 de obiective, alese prin sondaj, construite in sapte unitati administrativ-teritoriale. Astfel, lipsa unui sistem unitar si coerent de inregistrare, determinare si urmarire a incasarii sumelor echivalente cotelor de 0,1% si 0,7%, coroborata cu pasivitatea angajatilor ISC, au avut drept consecinta neincasarea la bugetul de stat a unor sume considerabile.

Pentru mai multe amanunte, vezi documentul atasat