Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, organizarea si functionarea Consiliului interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale. Consiliul interinstitutional va asigura coerenta fundamentarii si implementarii politicilor publice din domeniile specifice de activitate cu impact relevant in mentinerea unei piete concurentiale loiale, potrivit unui comunicat al Guvernului.

De asemenea, va asigura comunicarea interinstitutionala in aceste domenii, precum si armonizarea punctelor de vedere ale institutiilor cu atributii in domeniu la nivel national.

Consiliul va supune dezbaterii rezultatele evaluarii cadrului legal specific fiecarei autoritati cu impact relevant in mentinerea unei piete concurentiale loiale si, dupa caz, va face propuneri pentru imbunatatire, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene si practicii in domeniu.

O alta atributie vizeaza elaborarea raportului anual privind implementarea legislatiei cu impact relevant in mentinerea unei piete concurentiale loiale pentru anul precedent, care va fi inaintat Guvernului prin grija Ministerului Finantelor Publice pana la data de 30 iunie a anului urmator.

Activitatea Consiliului se va desfasura in sedinte semestriale, pe baza unui program tematic anual sau ori de cate ori este necesar.

Din Consiliul vor face parte cate doi reprezentanti ai: Ministerului Finantelor Publice, Consiliului Concurentei, Consiliului National al Audiovizualului, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Presedinte al Consiliului interinstitutional va fi unul dintre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, numit prin ordin al ministrului respectiv, iar secretariatul si suportul logistic necesar sunt asigurate de Consiliul Concurentei.

La lucrarile Consiliului interinstitutional pot participa, in calitate de invitati, fara a avea drept de vot, reprezentanti ai organizatiilor societatii civile si profesionale cu rol de autoreglementare in domeniu, care ar putea contribui la solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

Consiliul va fi un organism consultativ, nepermanent si fara personalitate juridica si are drept scop definirea si implementarea politicilor publice in domeniul combaterii concurentei neloiale.