Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale se va reorganiza si isi va schimba denumirea in Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, urmand totodata sa fie infiintata si o noua societate pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere - Compania Nationala de Investitii Rutiere, conform unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor citat de Agerpres.

"Prin proiectul de act normativ se propune reorganizarea CNADNR (care isi va schimba denumirea in Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere n.r) si infiintarea unei companii distincte pentru gestionarea infrastructurii rutiere astfel incat sa fie asigurata dezvoltarea pe termen lung a retelei de transport TEN-T Centrala si Globala, in conformitate cu obiectivele asumate fata de Comisia Europeana, iar neadoptarea cadrului legal de reorganizare constituie o situatie exceptionala care conduce la intarzieri in implementarea proiectelor si la decomiterea unor sume importante de bani din bugetul Uniunii Europene. Aceste intarzieri au impact direct asupra dezvoltarii economice viitoare a Romaniei", se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului.

Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) va fi o societate comerciala pe actiuni cu personalitate juridica, de interes strategic national, si va functiona sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara distincta, cu respectarea legislatiei in vigoare, si va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru transportul populatiei si a marfurilor, in conditii de siguranta a circulatiei, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeana si confort in trafic.

Serviciul public asigurat de CNIR este parte din serviciul public de interes general care asigura circulatia populatiei si a mediului de afaceri pe reteaua nationala de transport.

CNIR va avea drept obiect principal de activitate proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea pe perioadele de garantie tehnica a autostrazilor pana la data predarii catre CNAIR, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare precum si a altor elemente de infrastructura rutiera care fac parte din structura rutiera mentionata astfel cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel national sau fac obiectul unor decizii ale autoritatilor publice nationale in domeniul transporturilor; executarea de lucrari in regie proprie cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat si a achizitiilor publice; coordonarea dezvoltarii unitare si echilibrate a infrastructurii de transport rutier in acord cu sursele de finantare disponibile si cu documentele strategice aprobate la nivel national.

Societatea va incasa lunar de la CNAIR o cota parte din rovigneta partajata precum si din tarifele de trecere a podurilor, inclusiv din alte venituri dupa mecanismul prevazut in prezenta ordonanta si va desfasura activitati de concesionare a spatiilor de servicii situate de-a lungul autostrazilor si a drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfasurarii traficului auto precum si a altor activitati economice.

Capitalul social initial al CNIR va fi in valoare de 50.000.000 lei si va fi subscris si integral varsat in numerar de statul roman in calitate de actionar unic, prin Ministerul Transporturilor. Capitalul social va fi divizat in 5.000.000 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

Personalul CNIR va fi angajat numai prin concurs, pe baza de contract individual de munca.

CNAIR va transfera, in mod etapizat, proiectele de infrastructura de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport catre CNIR.

"Proiectele de infrastructura de transport rutier se transfera catre CNIR in vederea implementarii, cu conditia ca aceasta sa dispuna de personalul minim necesar in vederea implementarii, gestionarii resurselor financiare necesare proiectelor, derularii procedurilor de achizitie publica daca va fi cazul sau coordonarii activitatii de proiectare, astfel incat sa se asigure continuitate in implementarea proiectelor de infrastructura de transport. Pentru fiecare proiect de infrastructura de transport rutier care se transfera se va incheia protocol de predare-primire intre CNAIR si CNIR", se precizeaza in nota de fundamentare.

Pana la desfasurarea efectiva a activitatii CNIR pot fi asigurate servicii suport de catre CNAIR pe baza de protocol de colaborare incheiat intre cele doua companii.