​​Metrorex a demarat o licitatie pentru serviciilor de paza, monitorizare, interventie si transport valori pentru statiile, trenurile, depourile si obiectivele din reteaua metroului, pentru o perioada de 4 ani, acord cadru cu o valoare estimata fara TVA de peste 154,4 milioane lei (cc. 34 milioane de euro), care va fi finantat din fonduri bugetare. Acordul cadru se va incheia cu o singura firma. Pana acum, serviciile de paza pentru Metrorex au fost asigurate de asocierea formata din Nei Guard (lider de asociere), Grup Est Security si Nitro Guard Security.

Statie din metroul bucuresteanFoto: Hotnews

Ulterior incheierii acestui acord cadru, a carui valoare estimata este de maxim 154,4 milioane lei, ar urma sa fie incheiate contracte subsecvente care vor fi atribuite lunar, trimestrial sau anual, in functie de necesitatile aparute. Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent pe o perioada de o luna este de 2,43 milioane lei. Pentru aceste contracte nu se va mai organiza nicio licitatie, astfel ca cine va castiga acest acord cadru va asigura serviciile de paza pentru Metrorex timp de 4 ani.

  • 'Cantitatea de ore necesara prestarii acestor servicii a fost estimata la 243.355 ore/luna. La stabilirea acestei structuri, s-au avut in vedere concluziile analizei de risc la securitate fizica efectuata la Metrorex SA in luna decembrie 2016, statiile de metrou aflate in exploatare la momentul achizitiei, statiile de metrou care urmeaza a fi date in exploatare pe intreaga perioada de derulare a acordului cadru, numarul de accese in/din statii, gradul de incarcare al acestora (din punct de vedere al numarului de calatori, intensitate a traficului), numarul de trenuri noi care vor fi puse in functiune pe masura ce vor fi achizitionate, alte solicitari', se arata in caietul de sarcini al licitatiei (vezi documentul atasat).

Serviciile pe care prestatorul le va asigura sunt urmatoarele:

  • a) servicii de paza si monitorizare la obiectivele care constituie infrastructura beneficiarului: statii, trenuri, depouri, remize, linii de probe, linii ferate industriale, instalatii etc
  • b) servicii de paza si insotire a transporturilor de bunuri si valori (carte;le de acces, bani etc)
  • c) servicii de afluire/defluire a calatorilor catre/de la evenimente (cultural-artistice, sportive etc);
  • d) asigurarea suportului logistic pentru prestarea serviciilor de interventie:
  • e) servicii de interventii suport pentru agentii din obiectivele beneficiarului cu mijloace tehnice si umane, fara costuri suplimentare pentru beneficiar, in potentiale situatii de urgenta (manifestati social-culturale, sportive de amploare, dezastre naturale, incendii, urgente medicale etc) . Timpul maxim de interventie va fi de maxim 15 minute de la momentul avizarii;
  • f) participarea si sustinerea aplicatiilor desfasurate in obiectivele beneficiarului impreuna cu Politia, Jandarmeria, ISU s.a.m.d.

Valoarea estimata fara TVA a acestui acord cadru este de: 154,459,915.29 lei. In privinta frecventei si valorii contractelor ce vor fi atribuite, in anuntul de licitatie se precizeaza:

"Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: lunar / trimestrial / anual, în functie de necesitatile aparute. Numar contracte subsecvente estimate a fi încheiate: minim 4 - maxim 12, cu durata între 1 si 12 luni. Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent (pe perioada de 1 luna): 2.439.644,41 lei. Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent (pe perioada de 12 luni): 39.949.156,80 lei".

  • Cerinte minime de calificare la licitatie:

In privinta capacitatii financiare, operatorii interesati trebuie sa faca dovada ca media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) a fost de minim 32.000.000 lei.

In privinta capacitatii tehnice, ofertantii interesati trebuie sa faca dovada faptului ca au realizat în ultimii 3 ani servicii similare celor care fac obiectul procedurii de achizitie, în valoare cumulata de minim 32.000.000 lei (fara TVA).

In punctajul final, pretul are o pondere de 85%, in timp ce experienta profesionala si timpul de interventie angajat prin oferta au o pondere de 15%.

Data limita de depunere a ofertelor este 8 mai 2017, iar data limita de evaluare a ofertelor este 2 iunie 2017.

  • Serviciile de paza ale Metrorex au fost asigurate anterior de asocierea dintre firmele Nei Guard (lider de asociere), Grup Est Security si Nitro Guard Security

Anterior acestei licitatii, serviciile de paza, monitorizare si interventii ale Metrorex au fost asigurate de asocierea formata din Nei Guard (lider de asociere), Grup Est Security si Nitro Guard Security, care a castigat prin licitatie acest contract in valoare finala de peste 45 milioane de lei (fara TVA) pentru o perioada de 30 de luni.

Valoarea estimata intial a acestui acord cadru castigat de asocierea condusa de Nei Guard a fost de 52,9 milioane lei (fara TVA).