(Articol actualizat) Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, de la ora 17.00, proiectul de lege privind reglementarea activităţii de tele-muncă (munca de la distanta). Proiectul prevede ca tele-salariatii nu au voie sa faca ore suplimentare, iar angajatorul nu poate sa oblige un salariat sa faca munca de la distanta in perioada de proba. Odata aprobat, proiectul merge in Parlament pentru dezbatere si vot.

Munca la calculatorFoto: captura Google

Legea prevede obligativitatea introducerii in contractul individual de munca a mentiunii ca e vorba despre munca la distanta, daca e cazul.

Proiectul prevede drepturile si obligatiile angajatorilor si pe cele ale angajatilor (tele-salariati). Iata cele mai importante prevederi:

  • Este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către tele-salariați
  • Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia
  • Activitatea de tele-muncă nu poate fi desfășurată pe parcursul perioadei de probă
  • Salariatul răspunde patrimonial față de angajatorul său, în condițiile prevăzute de Codul Muncii, pentru orice prejudiciu produs cu vinovăție în legătură cu păstrarea și utilizarea tehnologiei, echipamentelor de muncă, materialelor, precum și a tuturor celorlalte bunuri primite de la angajator pentru derularea activității sale, după caz
  • În cazul activității de tele-muncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art.17 alin.(3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă;

b) perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;

c) locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți;

d) intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat;

f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art.8 și art.9;

g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligația angajatorului de a informa tele-salariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum și obligația tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.

  • Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a tele-salariatului:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

c) să asigure condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru

  • Tele-salariatul are următoarele obligaţii:

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea cercetării evenimentelor;

b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de tele–muncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;

d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă.

e) să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.