Guvernul a aprobat joi o ordonanta de urgenta care reglementeaza modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. In urma reformei controlului ex-ante, ordonanta de urgenta introduce cateva modificari ale legislatiei achizitiilor publice (de exemplu, utilizarea codului unic de identificare a proiectului in programul anual al achizitiilor publice, utilizarea a maximum unul/doua termene de raspuns la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici interesati de accesul la procedura de atribuire).

De asemenea, creeaza obligatia generala a Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) de a ajusta sistemul SEAP pentru a facilita din punct de vedere tehnic implementarea reformei controlului ex-ante, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.

Ordonanta de urgenta va intra in vigoare la data de 15 martie 2018, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) urmand sa realizeze, pana la aceasta data, toate demersurile de natura procedurala si tehnica pentru tranzitia la noul sistem de control ex-ante cu impact direct asupra functionarii pietei achizitiilor publice.

Prin aceste modificari, se consolideaza pozitia strategica in sistemul de achizitii publice a controlul ex-ante exercitat de ANAP, asigurandu-se un grad crescut de stabilitate a prevederilor cheie in timp, conform obiectivului strategic general al sistemului de achizitii publice de reducere a frecventei cu care se modifica legislatia in acest domeniu; mai mult, succesul reformei controlului ex-ante, drept conditionalitate ex-ante este reglementat la un nivel adecvat si suficient de detaliat pentru importanta sa in ansamblul reformelor guvernamentale.

De asemenea, controlul ex-ante nu mai este doar o functie a ANAP, ci devine un reper pentru participantii la sistemul de achizitii publice si modul de functionare specific al pietei. Aceasta functie va fi reglementata de maniera similara cu alte functii cheie ale sistemului care asigura tot o forma de control al acestuia, precum functia de solutionare a contestatiilor impotriva procedurilor de atribuire (remediile ¬ asa cum este definita aceasta functie conform legislatiei la nivel european) asigurata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Adoptarea in regim de urgenta a masurilor de flexibilizare si armonizare a sistemului achizitiilor publice va reduce riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, si al amanarii/intarzierii implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local.

Potrivit Guvernului, scopul actului normativ este de a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de cuprindere, autoritatea juridica a controlului ex-ante, obligatiile autoritatilor contractante in relatie cu controlul ex-ante, precum si modul de derulare a acestui control.