Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de Hotărâre privind înființarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea" SA. "Prin programul de guvernare ne-am asumat ca obiectiv înființarea casei de comerț agroalimentar Unirea, denumire ce marchează sărbătorirea celor 100 de ani de agricultură și produse românești de înaltă calitate", a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi, la începtul ședinței solemne de Guvern, care are loc la Alba Iulia. Societatea se va ocupa cu vânzarea de produse agricole.

AlimenteFoto: Photoxpress.com

Aceasta a precizat că este un act normativ prin care "instituim acest mecanism comercial funcțional capabil să ducă la valorificarea resurselor și produselor agricole naționale".

Capitalul social al societății va fi deținut integral de stat. Drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului sunt exercitate de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Capitalul social inițial al Societății va fi de 100.000 lei și este format din aport în numerar. Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport in numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de maxim 12 luni de la înregistrarea societății. Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 10.000, cu o valoare nominală de 10 de lei fiecare.

Societatea are sediul social situat în municipiul București, sector 1, Bd. Mărăști, nr.61, camera 326, imobil aflat în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișești”.

Potrivit proiectului, scopul societății este de a realiza un mecanism comercial funcțional capabil să ducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale. Societatea poate desfășura complementar și activități conexe, în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.

Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din doi membri, reprezentanți al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de către un consiliu de administrație, alcătuit din 5 membri. Societatea este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Membrii consiliului de administrație au mandate de 4 ani, cu excepția primului mandat care va fi de 2 ani, perioadă necesară organizării interne și pentru operaționalizarea completă a societății.

Pentru înființarea societății, bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se suplimentează cu 30 mii de lei, pe anul 2018, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.