​Guvernul a aprobat în ședinața de miercuri nouă ordonanțe de urgență, două dintre acestea fiind cele referitoare la programul "Noua casă" și programul "IMM Leasing". Premierul Ludovic Orban a declarat la începutul ședinței de miercuri că "obiectivul principal al şedinţei de astăzi este adoptare actelor normative necesare pentru implementarea programului de relansare economică".

Sedinta de GuvernFoto: Guvern

Ordonanțele de urgență aprobate de Guvern

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

Câteva prevederi din programul IMM Leasing, conform proiectului

 • 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației
 • 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități va fi de 5 milioane lei
 • Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni.
 • Avansul e de maxim 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA)
 • Jumătate de dobândă este subvenționată de stat, precum și comisioanele de risc și de administrare.

Câteva prevederi din programul "Noua casă", conform proiectului

 • Două plafoane: 140.000 euro și 70.000 euro
 • La 140.000 euro sunt luate în considerare locuințele noi, recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate și locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate. Garantarea de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, este în procent de maximum 60% din valoarea creditului, reprezentând maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.
 • La 70.000 euro intră celelalte categorii de locuințe, orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Creditul acordat unui beneficiar este garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, reprezentând maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.”
 • Avansul la plafonul de 140.000 euro avansul e de 15%, iar la plafonul de 70.000 euro avansul e de 5%