Guvernul Orban a realizat un raport de 234 de pagini al primului an de mandat structurat pe măsurile implementate de fiecare minister în parte. Ionel Dancă, șeful cancelariei prim-ministrului, spune că obiectivele asumate în programul de guvernare au fost îndeplinite, chiar dacă a fost un an extrem de dificil crizei sanitare și economice fără precedent. De altfel, mare parte din activitatea Guvernului a fost dominată de lupta anti-Covid 19.

sedinta de GuvernFoto: Hotnews

Vezi aici raportul de activitate

Printre primele lucruri făcute de actualul Guvern, după preluarea mandatului în urmă cu un an, a fost eliminarea prevederilor nocive din controversata OUG 114/2019. Au fost eliminate supra acciza la carburanți, suprataxarea contractelor de muncă part-time, taxele puse băncilor și companiilor din sectorul energetic sau din telecomunicații.

La scurtă vreme de la preluarea guvernării, întreaga lume a fost lovită de pandemia de coronavirus, iar Guvernul Orban a fost obligat să se concentreze pe limitarea extinderii epidemiei de COVID-19 pe de-o parte, iar pe de altă parte pe limitarea efectelor crizei economice, apărute în urma închiderii unor activități.

Guvernul Orban se mai laudă cu elaborarea programului național de investiții din ultimii 30 de ani, “Reclădim România”. Planul Național de Investiții și Relansare Economică conține un pachet de susținere a economiei de aproximativ 7% din PIB până la finalul anului 2020. Potrivit Guvernului, în primele 10 luni, au fost injectate suplimentar în economie aproximativ 68 miliarde lei, respectiv 38 miliarde lei, echivalentul a 3.4% din PIB, reprezentând măsuri de sprijin pentru companiile și angajații afectați de efectele negative ale pandemiei și 30 miliarde lei, echivalentul a 2.9% din PIB, prin scheme de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor. La aceste măsuri se adaugă 9,8 miliarde lei, cheltuieli legate direct de COVID-19.

O parte dintre aceste măsuri a fost finanțată din fonduri europene, fiind încasată suma de 6 miliarde de euro de la Comisia Europeană în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020. Până la sfârșitul anului, suma decontată din fonduri europene urmează să depășească 7 miliarde Euro. Guvernul spune că acest program masiv de stimulare a economiei a stopat declinul economiei în 2020, evitând recesiunea tehnică, și garantează revenirea creșterii economice în 2021.

Principalele măsuri fiscale

 • prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020;
 • având în vedere faptul că plata impozitelor locale datorate de către persoanele fizice a fost amânată cu trei luni, termenul scadent fiind 30 iunie 2020, și ținând cont că majoritatea veniturilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale provin din impozite și taxe, pentru a se evita blocarea conturilor în caz de neplată a obligațiilor scadente aferente împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice, pentru o perioadă de trei luni s-a amânat plata ratelor și dobânzilor aferente acestor împrumuturi;
 • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente, nu s-au instituit popriri și executări. De asemenea, de la data declanșării stării de urgență și până la 31 octombrie au fost amânate la plată obligații fiscale curente în sumă de 16,29 mld. lei, ceea ce reprezintă numai 8,7% din totalul sumelor declarate, beneficiari fiind un număr de 353.332 contribuabili afectați direct sau indirect de criza sanitară;
 • s-a modificat sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, contribuabilii putând efectua plăți anticipate trimestriale la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020;
 • contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art.41 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel: 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili. Suplimentar, contribuabilii care au plătit impozit pe profit la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat. Impact bugetar negativ asupra veniturilor bugetare: 0,5 miliarde de lei;
 • contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, au beneficiat de o bonificație
 • de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv. Suplimentar, contribuabilii care au plătit impozit pe venitul microîntreprinderilor la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat. Impact bugetar negativ asupra veniturilor bugetare: 0,1 miliarde de lei;
 • în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 și pentru sprijinirea operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal, care importă astfel de bunuri, s-a amânat de la plata în vamă TVA pentru importurile efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului Președintelui Românieinr. 195/2020 și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență;
 • crearea facilității de suspendare la plată a obligațiilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, precum și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit, pe termen de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020;
 • reducerea accizei pentru benzină și motorină, la nivelul de dinaintea majorării din 15 septembrie 2017. Impact bugetar negativ asupra veniturilor bugetare: 1,3 miliarde de lei;
 • scutiri de taxe vamale și TVA pentru importurile destinate prevenirii și combaterii COVID-19 - pentru anumite produse (medicamente, echipamente medicale, dispozitive medicale etc, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID19), prevăzute în anexa la ordonanță, pentru perioada de urgență și încă 30 de zile după aceea, nu se va plăti TVA în vamă, importatorii folosind taxarea inversă în aceste situații;
 • amânarea ratelor la credite pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020 (OUG nr.37/2020);
 • programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA: credite garantate de stat pentru IMM-uri, cu un plafon de garantare de 20 mld. lei;
 • modificarea bazei calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial (de la salariul de bază minim brut pe țară la venitul realizat). Impact bugetar negativ asupra veniturilor bugetare: 0,9 miliarde de lei;
 • scutirea de la plata impozitului specific unor activități datorat de contribuabilii din domeniul HoReca (OUG nr.48/2020 și OUG nr.99/2020).
 • prorogarea termenului de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative, până la 30 iunie;
 • scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile, pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități; Impact bugetar negativ asupra veniturilor bugetare: 0,03 miliarde de lei.

Investiții realizate în rețeaua sanitară în perioada de criză

 • În bugetul aprobat pe anul 2020 al Ministerului Sănătății, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, suma totală aprobată cu destinația cheltuielilor de investiții, a cărei finanțare este asigurată exclusiv de la bugetul de stat, se ridică la 736,49 milioane de lei, din care:
 • suma de 678 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții la nivelul spitalelor publice atât din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății cât și a autorităților administrației publice locale;
 • suma de 58,4 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții la nivelul unităților sanitare publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, finanțate integral de la bugetul de stat.

Din totalul fondurilor aprobate pentru finanțarea cheltuielilor de investiții cu finanțare exclusivă de la bugetul de stat, cheltuielile privind dotarea cu echipamente și aparatură medicală, precum și alte mijloace fixe reprezintă ponderea cea mai mare, peste 77,5%, respectiv suma de 571,3 milioane de lei. Din totalul sumei de 571,3 milioane de lei, suma de 231,6 milioane de lei a fost repartizată unităților sanitare în perioada stării de urgență 15.03 – 15.05 2020, în principal pentru creșterea capacității de testare prin dotarea cu echipamente PCR-RT, precum și pentru echipamente și aparatură medicală necesare în combaterea și tratarea epidemiei Covid-19.