Metrorex a lansat o licitaţie în vederea achiziţionării de servicii de proiectare şi consultanţă pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de Parteneriat Public Privat pentru constructia liniei de metrou „Magistrala 7. Bragadiru - Alexandriei - Rahova - Piaţa Unirii - Moşilor - Obor - Colentina - Voluntari”. Valoarea estimată a contractului de servicii este de 51.600.000 lei, fara TVA, finanţarea urmând a fi asigurată din cheltuieli de capital – surse proprii, informeaza Metrorex. Durata estimată a contractului de consultanţă este de 36 luni. Durata propusă pentru realizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune cu călători a noii linii de metrou va fi de aproximativ 7-8 ani.

Deschiderea ofertelor va avea loc pe 24 martie.

Obiectivul contractului este de a furniza beneficiarului soluţia optimă pentru realizarea în Parteneriat Public Privat a noii linii de metrou, din punct de vedere tehnico-economic şi cu asigurarea încadrării în timp şi în buget, în condiţiile respectării standardelor de calitate, mediu, sănătate şi securitate a muncii.

Lungimea noii linii magistrale de metrou este de cca 25 km şi va avea 30 de staţii şi un depou. Se estimează că documentaţia şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei să fie elaborate într-un interval de cca 9 luni.

Linia de metrou ce urmează a se realiza va asigura legătura, pe directia Sud Vest-Nord Est a zonei centrale (zona de afaceri, comerţ, administraţie, educaţie, cultură, teatru, cinema etc.) cu cartierele Alexandriei-Rahova şi Obor-Colentina.

În acest sens, METROREX va organiza o procedură de atribuire care să asigure angajarea unui prestator de servicii de proiectare, asistenţă şi consultanţă tehnică, economico-financiară şi juridică, specializat în domeniul transportului public urban de metrou, pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de Parteneriat Public Privat.