​Creșterea nejustificată a prețurilor față de consumatori ori concurența neloială față de alte firme în caz de mobilizare militară, de război, de asediu, de urgență, alertă ori alte situații de criză vor fi pedepsite cu amenzi între 0,1%-1% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 10.000 de lei, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență aflat miercuri pe agenda Guvernului. Amenzile vor fi aplicate de Protecția Consumatorilor când sunt afectați consumatorii și de Consiliul Concurenței când sunt afectate firmele.

Foto:

Guvernul discută miercuri în primă lectură proiectul de Ordonanță de urgență pentru combaterea creșterilor nejustificate de prețuri și a concurenței neloiale în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situații de criză.

Cum e motivată urgența: Contextul economic și geopolitic actual și creșterile de prețuri la alimente și farma în pandemia COVID-19

Executivul susține că este necesară adoptarea de urgență a acestui act „în contextul economic și geopolitic actual, pentru a preîntâmpina eventuale situații de criză, penurii sau creșteri nejustificate ale prețurilor unor produse și/sau servicii considerate esențiale pentru sănătatea, siguranța și integritatea cetățenilor”.

Un alt motiv menționat este acela că:

 • „în contextul pandemic actual, generat de apariţia virusului COVID – 19, activitatea economică a anumitor sectoare de interes (ex.: alimentar, farmaceutic) a cunoscut la nivel naţional, o serie de transformări şi oscilaţii, care au dat naştere necesităţii reglementării cu precădere şi în regim de urgenţă, a situaţiilor în care apar frecvent decalaje semnificative de negociere și practici specifice, prin care anumite companii își folosesc poziția de piață în detrimentul altora”.

Guvernul va stabili ce produse și servicii sunt în situație de risc speculativ

Potrivit proiectului de OUG, Guvernul va stabili, prin Hotărâre, pentru o perioadă determinată, produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile considerate în situație de risc speculativ ce pot afecta buna funcționarea a economiei sau bunăstarea consumatorului.

Actul va detalia și procedura de analiză, aplicare și colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Concurenței, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități sau instituții publice competente pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârii de Guvern.

Pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile identificate în Hotărârea de guvern vor fi interzise:

 • a) practicarea unor prețuri nejustificat de mari;
 • b) limitarea producției sau a vânzărilor;
 • c) acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial.

Amenzile vor fi aplicate atât de protecția Consumatorilor cât și de Consiliul Concurenței

Ordonanța de urgență pregătită de Guvern va aduce completări atât la legislația privind protecția consumatorilor, cât și la legea concurenței.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va pune în aplicare dispozitiile prezentei ordonanțe de urgență în situația în care faptele incriminate de aceasta vizează în mod direct consumatorul, persoana fizică, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

În cazul săvârșirii faptelor care constituie încălcări ale dispozițiilor art. 1 alin. (3) față de alte întreprinderi, competența de instrumentare și aplicare a sancțiunilor contravenționale corespunzătoare aparține Consiliului Concurenței, în condițiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

Cele două autorități vor colabora îndeaproape și vor face schimb de informații cu privire la posibilele încălcări identificate”, se arată în proiectul de OUG.

Care sunt practicile de concurență neloială care ar urma să fie pedepsite

Prin această Ordonanță de urgență, Guvernul vrea să modifice și articolul care definește concurența neloială din legea nr. 11/1991, astfel:

“Art. 2

(1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi şi sunt interzise practicile comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, precum:

 • a) denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, de informaţii care nu corespund realităţii;
 • b) deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informații despre care acesta avea cunoștință la momentul săvărșirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informații confidențiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;
 • c) discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. a);

(2) În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ prin hotărâre de Guvern, sunt interzise practicile de concurență neloială care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei credințe, săvârșite de întreprinderi față de alte întreprinderi, care constau în:

 • practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial.

Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, procedura rapidă de constatare și sancționare a practicilor prevăzute la prezentul alineat.

(3) Este, de asemenea, practică de concurență neloială care contravine uzanţelor cinstite și principiului general al bunei credințe, exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei întreprinderi faţă de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ și să afecteze concurența normală de pe piață, realizată prin acţiuni sau inacţiuni precum:

 • - refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii, nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziția, impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului sau modificarea ori încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu întreprinderea parteneră.”

Proiectul de OUG menționează că:

 • - prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârșite în asemenea condiții încât să reprezinte practici anticoncurențiale prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996
 • - prevederile alin. (3) nu se aplică domeniului reglementat de prevederile Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare și nici domeniului reglementat de prevederile Legii nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.”

Ce amenzi se vor aplica pentru concurența neloială

Principalele sancțiuni pentru practicile de concurență neloială vor fi:

a) amendă de la 0,1% - 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării în cazul contravenţiilor săvârşite de întreprinderi, dar nu mai puțin de 10 000 lei;

b) amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

În cazul în care persoanele fizice sau juridice recunosc, în mod expres, săvârşirea practicilor de concurenţă neloială (..), autoritatea de concurenţă poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 20 % din amenda finală.

În situaţia în care, după obţinerea reducerii amenzii, partea implicată contestă decizia

Consiliului Concurenţei, beneficiul reducerii amenzii se va pierde.

Ce nereguli va putea sancționa Protecția Consumatorilor

Ordonanța de urgență vizează și modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Astfel, la art. 4, după alin. (3), se vor introduce trei noi alineate, alin. (4), (5) și (6), având următorul cuprins:

”(4) În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ prin hotărâre de Guvern, sunt interzise faptele unor întreprinderi față consumatorul persoană fizică care constau în: practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial.

(5) Prevederile cuprinse la alin. (4) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârșite în asemenea condiții încât să reprezinte practici anticoncurențiale prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996.

(6) Prevederile art. 58 și art. 61 se aplică, în mod corespunzător, și pentru situațiile prevăzute la prezentul articol, bunurile urmând a fi predate Agenției Națională de Administrare Fiscală.”

Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (4), de către operatorii economici, se va sancţiona cu amendă între 0,1% și 1% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 10 000 lei, potrivit unei alte modificări prevăzute în proiectul de OUG.

Pentru detalii citește și: