"Hidroelectrica este unul din cei mai mari - si, potential, cei mai profitabili -operatori economici cu capital majoritar de stat. Situatia fluxului de numerar la nivelul acestui operator economic denota existenta unor disfunctionalitati care trebuie identificate si asumate corect si echilibrat", se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei care prezinta principiile planului de reorganizare judiciară a Hidroelectrica. In acest comunicat se mai precizeaza ca nu vor fi vandute nici active, nici actiuni detinute de stat si nici nu vor fi facute concedieri. "Procedeul de privatizare avut în vedere este prin emiterea de actiuni pentru majorarea capitalului social si vom utiliza toate mijloacele necesare pentru respectarea termenelor asumate cu institutiile financiare internationale in ceea ce priveste guvernanta corporatista si listarea pe bursa", precizeaza ministerul.

"Situatia fluxului de numerar la nivelul acestui operator economic denota existenta unor disfunctionalitati care trebuie identificate si asumate corect si echilibrat, pentru a permite in consecinta identificarea si aplicarea unor solutii economice, in conditiile legii, pentru o redresare economică rapidă si pentru recastigarea pozitiei strategice a Hidroelectrica in economia nationala, conform potentialului sau real", se arata in comunicat.

Ce promite Ministerul Economiei

 • Nu este avută in vedere si nu va fi promovata vreo actiune de înstrăinare a unor active dedicate Sistemului Energetic National.
 • Nu este avut în vedere si nu va fi promovat vreun mecanism de scădere a capacitătilor de productie a energiei electrice.
 • Nu este avut în vedere si nu va fi promovat vreun mecanism de vânzare a actiunilor detinute de Statul Român la acest operator economic.
 • Procedeul de privatizare avut în vedere este prin emiterea de actiuni pentru majorarea capitalului social si vom utiliza toate mijloacele necesare pentru respectarea termenelor asumate cu institutiile financiare internationale in ceea ce priveste guvernanta corporatista si listarea pe bursa.
 • Nu este avută în vedere si nu va fi promovată vreo măsură de reducere a fortei de muncă sau a remunerării muncii în cadrul Hidroelectrica.
 • Nu este avută în vedere si nu va fi promovată vreo măsură care ar putea afecta parteneriatul Hidroelectrica cu băncile finantatoare, precum anularea unor datorii, restructurarea unor împrumuturi sau alte modificări ale programelor de creditare/ rambursare aflate în vigoare la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară.

Viziunea Ministerului Economiei asupra reorganizarii Hidroelectrica

Pentru reorganizarea imediată a activitatii Hidroelectrica si pentru asigurarea sigurantei economice si tehnice a Hidroelectrica pe termen lung, ulterior perioadei de reorganizare judiciară, se lucrează la planificarea în detaliu si la implementarea, în principal, a urmatoarelor:

 • O politică de vânzări destinată să permită accesul echitabil si direct al consumatorilor industriali la energia electrică, în piata concurentială, în conditii care să faciliteze valorificarea optimă a potentialului economic real al producătorilor de energie din alte surse primare (nucleară, lignit, huilă etc.);
 • O politică de crestere a eficientei in producerea de energie electrica;
 • O politică de furnizare a serviciilor de sistem pentru asigurarea durabilă a sigurantei si stabilitătii Sistemului Energetic National, în conditii de optimizare a functionarii instalatiilor energetice din patrimoniu;
 • O politică de aducere a capacitatilor de productie in operare la nivelul performantelor internationale, cu cresterea sigurantei in functionare;
 • O strategie de valorificare a potentialului hidroenergetic neamenajat si de stimulare a participării capitalului privat in proiectele de dezvoltare si retehnologizare;
 • Implementarea guvernantei corporative.

Situatia companiei in 2011

 • In anul 2011, in urma vanzarii energiei electrice produse in hidrocentrale, Hidroelectrica a inregistrat un profit contabil de circa 1 milion euro la o valoare totala a activelor de peste 3,3 miliarde euro si o cifra de afaceri de 3.020.591.574 lei.
 • Fluxul de numerar previzionat pentru semestrul II 2012 este negativ, relevand incasari de 1.850.000.000 Lei si plati de 2.462.074.858 Lei.
 • Fluxul de numerar aferent semestrului I 2012 este de asemenea negativ, relevând un deficit de numerar in suma de 774.065.667 Lei la 31.05.2012.
 • In anul 2011, fluxul de numerar al S.C. Hidroelectrica S.A. a fost negativ, relevând un deficit de numerar in suma de 659.279.642 Lei.
 • In anul 2010, fluxul de numerar al S.C. Hidroelectrica S.A. a fost negativ, relevând un deficit de numerar in suma de 309.321.158 Lei.
 • Conform bilantului intocmit pentru anul 2011, societatea detine active circulante in valoare de 611.856.575 lei, cheltuieli in avans in valoare de 11.385.684 lei si datorii scadente intr-o perioada de pana la un an in valoare de 2.639.156.284 lei, venituri inregistrate in avans de 23.762 lei, rezultand astfel datorii curente de 2.015.937.787 lei care nu pot fi acoperite din activele circulante existente.

Hidroelectrica a fost infiintata in baza HG nr. 627/13.07.2000, prin reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate (CONEL) si este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7426/10.08.2000, conform certificatului de inmatriculare seria A nr.733887 eliberat la data de 10.08.2000, avand codul unic de inregistrare fiscala RO13267213.

Societatea are organizate in componenta sa 13 sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica.

Societatea detine 100% din capitalul social al unui număr de 8 filiale organizate ca societati pe actiuni (Hidroserv).

Hidroelectrica este cel mai important producator de energie electrica din Romania (cca.24,5% din totalul consumului in sistem intr-un an hidrologic mediu) si principalul furnizor de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic National (cca. 74% din total).

Hidroelectrica are in administrare 274 centrale si statii de pompare, cu o putere totala instalata de 6.443,30 MW si o productie anuala de 17,46 TWh intr-un an hidrologic mediu. Societatea are circa 5200 angajati. Numărul total de salariati, luând în considerare si filialele Hidroserv, este de circa 7700.

Sistemul hidroenergetic al României - concentrat în patrimoniul Hidroelectrica - constituie o avutie a statului si poporului român, ce trebuie să deservească

interesele economiei nationale. Hidroelectrica se va decupla de la mecanismele de nationalizare a costurilor si privatizare a profiturilor care s-au manifestat în activitatea sa. Hidroelectrica va activa pe piata de energie într-un mod care să sustină cresterea economică a României prin stimularea cresterii productiei industriale si care să permită corelarea evolutiei pretului energiei destinate cetătenilor, cu evolutia puterii de cumpărare.