​Listarea producatorului de energie Nuclearelectrica a demarat luni, 9 septembrie, urmand ca procesul de subscriere sa se incheie pe 20 septembrie. Potrivit garficului pentru derularea ofertei, pe 23 septembrie 2013 are loc alocarea actiunilor, in 26 septembrie 2013 are loc tranzactia si pe 1 octombrie 2013 are loc decontarea actiunilor. Potrivit prospectului abrobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, fondurile nete care vor fi obtinute din oferta primara sunt intre 272,8 milioane de lei si 369,3 milioane de lei, in cazul in care toate actiunile oferite vor fi vandute. Nuclearelectrica a scos la vanzare 10% din actiuni, pretul fiind intre 11,2 lei/actiune si 15 lei/actiune.

Fondurile obţinute vor fi utilizate de către societate, cu prioritate, pentru finaţarea proiectelor de investiţii necesare pentru unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă. "Se are în vedere direcţionarea fondurilor obţinute pentru finanţarea proiectului de investiţii «Instalaţie de detritiere a apei grele», proiect care va aduce beneficii pe termen lung prin reducerea perioadelor de oprire planificată, prin îmbunătăţirea condiţiilor radiologice în timpul activităţilor de mentenanţă şi respectiv prin valorificarea tritiului extras", se mai arată în prospect.

Cheltuielile totale suportate pentru derularea ofertei sunt între 9 milioane lei şi 10 milioane lei şi vor fi suportate integral de Nuclearelectrica.

Oferta Publica Primara este impartita in trei Transe de subscriere:

-Transa Investitorilor Institutionali: institutii de credit, firme de investitii, organisme de plasament colectiv (fonduri de investitii, societati de investitii si/sau societati de administrare a investitiilor), societati de asigurare, fonduri de pensii si societati de administrare a respectivelor fonduri, traderi, companii fiduciare (trust companies). In cadrul Transei Investitorilor Institutionali sunt alocate actiuni care reprezinta 85% din actiunile oferite, cu exceptia cazului in care Emitentul decide, impreuna cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare si la recomandarea Membrilor Sindicatului realocarea actiunilor intre cele trei Transe;

-Transa Subscrierilor Mari – destinata exclusiv investitorilor care nu sunt Investitori Institutionali si care subscriu mai mult de 15.000 de actiuni oferite. In cadrul Transei Subscrierilor Mari sunt alocate actiuni care reprezinta 5% din Actiunile Oferite, cu exceptia cazului in care Emitentul decide, impreuna cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare si la recomandarea Membrilor Sindicatului realocarea actiunilor intre cele trei Transe;

- Transa Subscrierilor Mici - destinata exclusiv investitorilor care nu sunt Investitori Institutionali si care subscriu pana la si inclusiv 15.000 de Actiuni Oferite si mai mult de si inclusiv 100 de Actiuni Oferite. In cadrul Transei Subscrierilor Mici sunt alocate Actiuni care reprezinta 10% din Actiunile Oferite, cu exceptia cazului in care Emitentul decide, impreuna cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare si la recomandarea Membrilor Sindicatului realocarea actiunilor intre cele trei Transe.

Emitentul isi rezerva dreptul ca, in ultima zi a Perioadei Ofertei, sa poata realoca actiuni dintr-o transa insuficient subscrisa catre o transa suprasubscrisa, astfel incat transa insuficient subscrisa sa ajunga la un nivel de subscriere de pana la 110%. Alocarea Actiunilor Oferite intre Transe ca urmare a utilizarii mecanismului de realocare intre Transe, daca este cazul, va fi facuta publica de catre Membrii Sindicatului la Data Alocarii.