Guvernul a creat cadrul legal pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala in cazul salariatilor care urmeaza sa fie disponibilizati de la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN) si de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA (SNIMVJ). In acest scop, Guvernul a modificat si completat Ordonanta de Urgenta nr 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, astfel incat, sa se aplice si in cazul operatorilor economici care isi reduc activitatea.

Potrivit OUG 36/2013, persoanele concediate in conditiile acestui act normativ beneficiaza de urmatoarele drepturi: indemnizatie de somaj, venit lunar de completare si plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli.

Venitul de completare se acorda lunar, pe perioade stabilite diferentiat in functie de vechimea in munca:

  • pentru 12 luni pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani pana la 10 ani,
  • pentru 20 de luni pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani,
  • pentru 22 de luni pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 ani,
  • pentru 24 de luni pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.

De asemenea, in termen de 15 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta adoptate astazi, vor fi completate si actualizate normele de aplicare ale OUG 36/2013.

Tot astazi, Guvernul a aprobat printr-o Hotarare, alocarea sumei de 1,028 milioane de lei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015, fonduri destinate platii venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de la S.N. Inchideri Mine Valea Jiului S.A.

Printr-un act normativ ce urmeaza sa fie aprobate ulterior, Guvernul va aloca fondurile necesare pentru plata venitului lunar de completare de care vor beneficia si salariatii disponibilizati de la RATEN.

Extinderea aplicarii masurilor de protectie sociala pentru persoanele ce vor fi disponibilizate de la cele doua societati a fost luata avand in vedere urmatoarele considerente.

In ceea ce priveste Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), intrucat exista posibilitatea opririi controlate si in conditii de maxima siguranta a productiei de apa grea, ceea ce va avea ca efect reducerea personalului regiei, angajatii disponibilizati vor beneficia de masuri de protectie sociala potrivit noilor reglementari decise astazi, care vin sa completeze OUG 36/2013.

Referitor la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului, la luarea decizie Guvernului au fost avute in vedere urmatoarele aspecte. Programul de activitate al Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului pentru anul 2015 s-a intocmit in conformitate cu Planul de Inchidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitarii inchiderii minelor de carbune necompetitive, cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final si cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 241/2015. Masura concedierii colective vizeaza un numar total de 695 salariati, conform Planului de disponibilizare aprobat, care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea, in perioada 2013-2018, a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.

Planul de disponibilizare se va desfasura in doua etape: Etapa a I-a in termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern, estimat-incepand cu data de 1 iulie 2015, iar etapa a II-a in perioada octombrie-decembrie 2015.