Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamente propuse de E-Distribuție Muntenia SA pentru a elimina îngrijorările de natură concurențială în contextul unei investigaţii privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe piața distribuției de energie electrică, se arată într-un comunicat al autorității. Investigația a fost declanșată pe 25 martie 2015, la o zi după ce HotNews.ro a prezentat un caz al unui client care acuza Enel Distribuție Muntenia SA de comportament abuziv la racordarea unui imobil la rețeaua electrică. Acum, pentru a scăpa de suspiciuni, E-Distribuție Muntenia SA propune o serie de măsuri pentru îmbunătățirea comportamentului față de clienți, pe care să le implementeze în trei ani.

Energie electricăFoto: Max Pixel

Cazul prezentat de HotNews.ro pe 24 martie 2015 privind un posibil abuz de poziție dominantă din partea E-Distribuție Muntenia. Pe scurt, firma Mailers Serv Srl reclama faptul că i s-a impus un tarif uriaș pentru racordarea unui imobil la rețeua de energie electrică. Mai mult, racordarea a ajuns să fie realizată după patru ani de la solicitare. Mailers Serv Srl a solicitat în dată de 21.08.2007 racordarea unui imobilul situat pe Șoseaua Fundeni, București, la rețeaua de energie electrică. Deși termenul legal de racordare este de 90 de zile, la care se adaugă durata efectivă de realizare a lucrărilor, potrivit dispozițiilor HG nr. 867/2003, racordarea efectivă la rețeaua electrică s-a realizat abia în 2011, potrivit reprezentanților firmei. Abia în iunie 2008, Mailers a primit o oferta de racordare, însă prețul era în opinia clientului exagerat: 767.825 euro. Oferta nu a fost acceptată și fiind avansată în august 2008 o a două varianta, la prețul de 554.362 EUR. Nici această soluție nu a fost acceptată, fiind considerat în continuare un preț exorbitant. Abia în martie 2010, a fost întocmită o nouă varianta la prețul de 330.596 euro, fiind emis și un aviz tehnic de racordare. În cele din urmă racordarea a fost realizată abia în septembrie 2011, adică după patru ani de la solicitare. În toată această perioada, imobilul a fost alimentat cu ajutorul unui generator electric.

  • Ce spune Consiliul Concurenței, potrivit documentului care prezintă angajamentele E-Distribuție Muntenia SA pentru îmbunătățirea comportamentului

Investigația a demarat pe 25 martie 2015, pentru un comportament presupus abuziv. Ulterior, printr-un ordin al președintelui Consiliului Concureței din mai 2017, investigația fost extinsă şi cu privire la posibila discriminare a întreprinderilor de pe piaţa serviciilor conexe distribuţiei.

Comportamentul analizat în cadrul investigaţiei declanşate ca urmare a plângerii Mailers vizează un posibil abuz de poziţie dominantă al EDM prin tergiversarea lucrărilor de racordare (durata mare de racordare) şi prezentarea unor soluţii neeconomice, respectiv existenţa mai multor soluţii de racordare cu preţuri diferite, precizează Consiliul Concurenței.

De asemenea, din analiza informaţiilor aflate la dispoziţia autorităţii de concurenţă, a rezultat că au existat situaţii în care s-a intervenit în cadrul procedurii de racordare pentru emiterea mai rapidă a documentelor necesare racordării sau rezolvarea urgentă a dosarelor de racordare ale unor consumatori, fără a respecta ordinea de înregistrare a cererilor şi fără o justificare obiectivă pentru tratamentul preferenţial.

În ceea ce priveşte influenţarea soluţiilor de racordare în detrimentul consumatorilor, având în vedere că acestea sunt stabilite fie pe bază de fişă de soluţie, fie pe bază de studiu de soluţie, s-a constatat că modalitatea diferită de stabilire a soluţiilor de racordare şi posibilităţile diferite de contestare a acestora pot genera confuzie în rândul consumatorilor, care pot interpreta comportamentul distribuitorului ca fiind unul discreţionar, respectiv pot interpreta comunicarea unei soluţii de racordare ce poate fi acceptată sau nu de consumator ca fiind o impunere a unei soluţii de racordare neavantajoase. Aceste aspecte sunt legate de modalitatea de comunicare a consumatorilor cu operatorul de distribuţie şi de facilitarea accesului acestora la informaţiile cuprinse în legislaţia privind racordarea la reţeaua electrică, legislaţie ce poate fi, de cele mai multe ori, greu accesibilă şi dificil de înţeles pentru majoritatea consumatorilor ce doresc să se racordeze la reţea.

Din analiza informațiilor aflate la dosarul investigației Consiliului Concurenței, a rezultat că anumite întreprinderi prestatoare de servicii de proiectare şi execuţie de instalaţii de racordare sunt tratate diferenţiat de angajaţii EDM, prin emiterea mai rapidă a documentelor necesare racordării sau rezolvarea urgentă a dosarelor de racordare pentru anumiţi consumatori, fără a respecta ordinea de înregistrare a cererilor şi fără o justificare obiectivă pentru tratamentul preferenţial, practici care au potenţialul de a genera o afectare a concurenţei pe piaţa serviciilor de racordare. Analiza documentelor existente la dosar nu a relevat faptul că acest tratament diferenţiat a fost făcut pentru a avantaja anumite firme prestatoare de servicii de proiectare sau lucrări de execuţie în detrimentul altora, ci mai degraba pentru a avantaja anumiţi consumatori finali.

De asemenea, în cadrul investigaţiei au fost identificate ca fiind problematice termenele de plată a lucrărilor de racordare executate de constructori atestaţi ANRE, aleşi de către consumatori. Astfel, deşi consumatorul care doreşte să se racordeze la reţea plăteşte tariful de racordare imediat după semnarea contractului de racordare, EDM plăteşte constructorului contravaloarea lucrării de racordare executate conform contractului de execuţie, în termen de până la 90 zile de la finalizarea lucrării, ceea ce poate genera o afectare a întreprinderilor prestatoare de servicii conexe, respectiv execuţie de instalaţii de racordare. În acelaşi timp, şi efectuarea în mod aleatoriu a plăţilor către constructori poate genera o anumită afectare a concurenţei pe pieţele conexe distribuţiei de energie electrică.

Cum promite E-Distribuție Muntenia SA să se îndrepte

  • Angajamentul 1 Creșterea gradului de informare şi conştientizare a utilizatorilor în legătură cu procesul de racordare, prin punerea la dispoziție a informațiilor relevante privind procesul de racordare, într-un mod mai accesibil şi mai uşor de înţeles. În acest sens, vrea să elaboreze o broşură intitulată Ghid de Racordare - Ghid. Va fi inclus în cuprinsul ATR-ului un text standard care va conține principalele drepturi ale utilizatorilor. Pagina web a EDM va fi complet reproiectată, schimbată și îmbunătățită, pentru a implementa o interfață mai ușor de utilizat și funcționalități specifice adresate tuturor utilizatorilor, în special celor interesați de procesul de racordare la rețeaua electrică de distribuţie.
  • Angajamentul 2 Îmbunătățirea experienței utilizatorilor în legătură cu procesul lor specific de racordare prin prezentarea transparentă a stadiului şi etapelor acestuia
  • Angajamentul 3  Eliminarea suspiciunilor privind un eventual tratament preferențial adoptat în raport cu unele cereri de racordare prin dezvoltarea unei aplicații informatice interne
  • Angajamentul 4 Eliminarea suspiciunilor privind un eventual tratament preferențial adoptat în raport cu unele cereri de racordare prin elaborarea și organizarea de sesiuni de pregătire (training) dedicate angajaților
  • Angajamentul 5  Măsuri suplimentare privind întărirea cooperării dintre EDM şi autorităţile locale din zonele de reţea administrate

Toate măsurile propuse sunt considerate de EDM ca planuri de lungă durată, care odată implementate vor continua și după încheierea perioadei de monitorizare, în dorința de a se alinia unei conduite concurențiale ireproșabile. "Totuși, pentru a respecta rigorile Instrucțiunilor privind angajamentele, precum și pentru a stabili o perioadă clară de raportare și monitorizare, EDM consideră că o durată de 3 ani de la implementarea fiecărui angajament în parte este suficientă pentru ajungerea la rezultatul previzionat, în special pe fondul caracteristicilor şi funcţionalităţilor preponderent tehnice şi cu implementare pe termen lung ale măsurilor avute în vedere", se arată în documentul prezentat de Consiliul Concurenței.

Documentul, conţinând angajamentele formulate de E-Distribuție Muntenia SA, poate fi consultat pepagina web a autorităţii de concurenţă.