CET-urile sunt excluse de la plata taxei de 2% pe cifra de afaceri și vor primi gaze la prețul plafonat de 68 lei/MWh, între aprilie 2019 și februarie 2022, arată un proiect de act normativ publicat, marți seara, spre consultare publică, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), potrivit Mediafax.

CET-uri noiFoto: Hotnews

Pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE, arată un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG), publicat marți seara de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Noul proiect de act normativ modifică OUG nr. 114/2018, intens contestată de mediul de afaceri și în condițiile în care Comisia Europeană a demarat, la începutul lunii martie, o procedură de infringment împotriva României din cauza plafonării prețului la gazele naturale.

Prețurile de vânzare a energiei electrice livrată de producători furnizorilor de ultimă instanță se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE, mai arată documentul citat.

„În perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare”, menționează noul proiect de act normativ.

Anterior, prețurile reduse erau aplicate doar pentru clienții casnici.

Pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare este de 6,9%.

Pentru clienţii casnici, furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru va fi făcută până la data de 30 iunie 2022.

Prin derogare de la aceste prevederi, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, în conformitate cu reglementările proprii, ANRE va stabili o structură specifică de amestec import sau intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.

„Contribuția anuală percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri anuală realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca bază de calcul pentru perceperea contribuției anuale este definită și calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. (...) Prin derogare (...), contribuția anuală percepută de la titularii licentelor de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, se stabilește anual prin Ordinul președintelui ANRE”, mai arată actul normativ publicat marți seara.