​Guvernul a declarat miercuri conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației - Vișeu de Sus – Borșa proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. În prezent în zona Maramureș nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Pentru încălzirea locuințelor, a spațiilor comerciale și a obiectivelor socio-culturale se folosesc lemne de foc, cărbuni și gaze lichefiate, informează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Conducte de gazeFoto: OMV Petrom

Zona Maramureș este o zonă axată pe turism, care beneficiază de locuri de cazare în hoteluri de 2, 3 și 4 stele, precum și o variată reţea de pensiuni turistice şi agroturistice, baze de tratament și săli de sport pentru medicina recuperatorie. Astfel, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esenţial, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor, cât și în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viaţă. Asigurarea tuturor utilităţilor în mediul rural, va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă şi în consecinţă dezvoltarea economico - socială a judeţului.

Prin realizarea conductei Sighetu Marmației – Vișeul de Sus – Borșa, se creează premisa interconectării sistemului de transport gaze naturale din partea de Nord – Vest a țării (zona de consum Maramureș), cu sistemul de transport gaze naturale din partea de Nord – Est (zona de consum Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei), în consecință se asigură alimentarea cu gaze pentru fiecare zonă din două direcții. Conducta Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei este un alt obiectiv declarart de importanță națională, aflat în curs de realizare în cadrul Transgaz, iar prin realizarea unei conducte pe direcția Borșa – Vatra Dornei se va asigura alimentarea cu gaze pentru zonele aferente din 2 direcții și echilibrarea sistemului national de transport gaze naturale.

Infrastructura de transport gaze naturale reprezintă un factor important, iar SNTGN Transgaz SA se află actualmente în fața unei provocări majore: dezvoltarea - în cel mai scurt timp posibil - a unor culoare de transport gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de interconectivitate la nivel European, echilibrarea sistemului național de transport gaze, cât și potențial suficient de transport gaze naturale pentru valorificarea resurselor pe piața autohtonă și pe cea regională. Astfel, prin aprobarea acestui proiect au fost indentificate potenţiale beneficii în ceeea ce privește asigurarea - prin transport al gazelor naturale - a unei surse de energie suplimentară în aceasta zonă și, implicit, diversificarea surselor de energie în zona de nord a țării.

De asemenea va fi îndeplinit criteriul siguranței și continuității aprovizionării acestei zone sărace în resurse energetice cu sursă de energie. În ceea ce privește impactul asupra mediului, asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a zonei conduce la protejarea fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn și la scăderea nivelului poluării mediului, deoarece fiind faptul că gazele arse provenite din consumul gazelor naturale conţin mai puţine noxe decât cele rezultate din arderea combustibililor solizi.

Declararea proiectului de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației - Vișeu de Sus – Borșa” proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale va genera crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcţie, precum și crearea posibilităţilor de câştiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori. De asemenea, va avea un impact pozitiv asupra activităţii furnizorilor locali de servicii (de exemplu unităţi de cazare) și va stimula atragerea de investiţii şi de afaceri conexe (producători/distribuitori de materii prime, materiale, utilaje/echipamente şi servicii necesare implementării proiectului).

Reglementările promovate prin acest act normativ au impact asupra reducerii termenelor de implementare a proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale şi asigură dezvoltarea infrastructurii energetice din România. Stabilirea unui cadru legal specific pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale se fundamentează pe faptul că acest tip de proiecte sunt investiţii cu impact major asupra funcţionării Sistemului Naţional de Transport Gazelor Naturale, atât în plan naţional, cât şi regional şi implică multiple particularităţi. Proiectul corespunde cerințelor Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, care stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 obiective de dezvoltare durabilă, mai precizează Ministerul Economiei.