Guvernul discută în ședința de joi un proiect de OUG pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale. Actul normativ reglementează cadrul general privind aprobarea și includerea la finanțare din fonduri europene a Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale.

Contor de gazeFoto: Distrigaz Sud

Proiectul de OUG privind racordarea la gaze

Durata ”Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale” pentru perioada de programare 2014-2020 este de la data deschiderii apelului de proiecte în cadrul POIM 2014 –2020 și până la 31 decembrie 2023. Durata ”Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale” pentru perioada de programare 2021-2027 este de la data lansării apelului de proiecte și până la 31 decembrie 2029.

Valoarea apelului de proiecte aferent programului național, pentru perioada de programare 2014-2020 este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 200 milioane euro, la cursul de schimb din data aprobării ghidului solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia în cadrul programului național este în limita valorii programului național la care se aplică mecanismul de supracontractare prevăzut de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea programului național pentru perioada de programare 2021-2027 este de 800 mil euro echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării ghidului solicitantului pentru racordul populației și a consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale.

Sursele de finanțareale programului național sunt constituite de fondurile externe nerambursabile din cadrul axei prioritare 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare precum și cofinanțare bugetului de stat potrivit Regulamentelor Financiare ale Comisiei Europene.

Proiectele de înființare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, extindere și transformare a rețelelor existente de distribuție a gazelor naturale în rețele de distribuție inteligente a gazelor naturale finanțate în cadrul programului național din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat care nu pot fi fazate din motive justificate, conform reglementărilor legale în vigoare vor fi finanțate din bugetul de stat, bugetele locale sau alte surse atrase, în condițiile legii.

În vederea asigurării sustenabilității proiectelor incluse la finanțare beneficiarii vor asigura pe perioada de durabilitate a proiectelor, cu respectarea prevederilor legale, alocări din bugetele locale pentru a evita eventualele disfuncționalități în funcționarea serviciului public de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. Declarația de angajament financiar pentru asigurarea funcționalității serviciului public de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale se aprobă în condițiile legii, în funcție de statutul și forma de organizare a beneficiarilor eligibili.