Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române Complexului Energetic Oltenia SA sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate, anunță vineri executivul comunitar.

Complexul Energetic OlteniaFoto: AGERPRES

În luna noiembrie, Guvernul a aprobat un memorandum privind acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare de 1,326 miliarde de euro, în perioada 2021-2025, Complexului Energetic Oltenia. Complexul Energetic Oltenia este al doilea jucător de pe piața locală a energiei electrice, cu o cotă de piață de 22%.

Potrivit Comisiei Europene, investigația aprofundată va examina în special:

•dacă planul de restructurare propus poate restabili viabilitatea pe termen lung a societății CE Oltenia într-un interval de timp rezonabil fără continuarea ajutorului de stat;

•dacă CE Oltenia sau investitorii ar urma să contribuie suficient la costurile de restructurare, asigurându-se astfel că planul de restructurare nu se bazează în principal pe finanțare publică și că ajutorul este proporțional și

•dacă planul de restructurare ar urma să fie însoțit de măsuri adecvate de limitare a denaturărilor concurenței create de ajutor.

Consiliul Concurenței: Declanșarea investigației este o etapă procedurală în analiza cazului

Guvernul a acordat CE Oltenia (CEO), în februarie 2020, un ajutor de salvare în sumă de 251 milioane de euro, constând într-un aport temporar de lichidități sub formă de împrumut, necesar pentru salvarea companiei aflată în dificultate economico-financiară, explică Consiliul Concurenței într-un comunicat transmis tot vineri.

”Ajutorul a fost autorizat de Comisia Europeană în aceeaşi lună, compania avînd obligația ca, în termen de 6 luni, să prezinte un plan de restructurare sau să ramburseze ajutorul.

România a transmis Comisiei Europene planul de restructurare al societătii, pentru o perioadă de 5 ani, care cuprinde măsuri tehnice și organizatorice, închiderea/conservarea unor capacități de producție, măsuri investiționale, măsuri organizaționale și financiare, măsuri de protecția mediului, restructurare de personal, însumând un cost total de 3.537,6 de milioane de euro. Pentru implementarea planului de restructurare, CEO urmează să beneficieze de un ajutor din fonduri bugetare în cuantum de 1.326,7 de milioane de euro, la care se aduagă 711 milioane de euro din Fondul de modernizare al UE.

Declanșarea procedurii de investigație este o etapă procedurală în analiza cazului, care permite CE să evalueze mai detaliat aspectele considerate sensibile la acest moment, din punct de vedere al normelor europene în domeniul ajutorului de stat. CE va examina în cadrul procedurii argumentele autorităților romane și ale celorlalte eventuale părți interesate, pentru definitivarea planului de restructurare.

Guvernul şi Consiliul Concurenţei vor continua dialogul cu Comisia Europeană pe acest dosar complex. Având în vedere că până la sfârșitul lunii aprilie CEO trebuie să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020, este deosebit de important să se obţină acordul forului european pentru plata unui ajutor pentru acest scop. Pentru nerespectarea obligatiei de achizitie a certificatelor se aplică o penalitate de 100 euro/certificate.

Autorităţile române şi compania vor depune diligenţele necesare astfel încât efortul de restructurare să fie sprijinit nu doar de stat, ci şi de acţionarii privaţi şi creditorii societăţii. În cadrul procesului de restructurare, CEO se va concentra pe activităţile profitabile şi va reduce accelerat emisiile de CO2 prin dezvoltarea de noi capacităţi de producţie a electricităţii pe bază de gaze si energie regenerabilă (fotovoltaic). Se intenţionează ca, în aceste proiecte, să fie atraşi noi investitori alături de stat. Prioritatea pentru guvern este asigurarea viabilității CEO, accelerarea investițiilor necesare în capacități de producere a energiei pe bază de surse regenerabile de energie și gaze naturale, în contextul decarbonării sectorului de producere a energiei electrice și menținerii stabilității sistemului electroenergetic național”, spune Consiliul Concurenței.