Guvernul vrea să instituie vineri prin Ordonanță de Urgență un mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, menit să limiteze veniturile obținute de producătorii de energie electrică. Achizitor unic va fi OPCOM, iar prețul de vânzare va fi de 450 lei/MWh.

Energie - contorFoto: Lovelyday12 | Dreamstime.com
  • Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică va fi instituit pe o perioadă de peste 2 ani, pe durata 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025.

Ce schimbări aduce Guvernul prin OUG

Actul normativ vizează instituirea unor măsuri temporare, pentru a limita veniturile obținute de producătorii de energie electrică, în sensul:

- Introducerea unui mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, tranzacțiile cu energie electrică fiind aplicabile:

  • 1. producătorilor ale căror capacităţi de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu excepția producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile și puterea instalată prevăzute la art 3. alin (1) din Legea nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completarile ulterioare, a capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.
  • 2. furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia. În calitatea de achizitor unic este desemnată societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale "OPCOM" S.A.

- Pe perioada utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică prețul plătit de achizitorul unic producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh și, în același timp achizitorul unic vinde cantitățile de energie electrică cumpărate, furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică,prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, cu prețul de 450 lei/MWh.

- Pentru desfășurarea mecanismului de achiziție centralizată, participanții la piață cărora li se aplică prevederile pezentului act normativ au obligația transmiterii la OPCOM și/sau Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după caz, a situațiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziție organizate de OPCOM.

- OPCOM organizează o procedura anuală de achiziție, în luna decembrie a anului precedent anului de aplicare, pe baza datelor validate transmise de către ANRE și câte o procedură de achiziție lunară, care are ca scop suplimentarea cantităților de energie electrică vândute/cumpărate, lunar în cadrul procedurii anuale.

- Cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale participanților la piață cărora li se aplică prevederile prezentului act normativ.

Încălcarea mecanismului de achiziție centralizată se pedepsește cu amenzi de la 1 la 5% din cifra de afaceri

Proiectul de OUG aduce modificări la actuala Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Mecanismul de achiziție centralizată este definit pe larg într-o nouă Anexă - Anexa 11.

În proiectul de OUG este prevăzut că „nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Anexa nr. 11 constituie contravenţie şi se sancţionează de către ANRE cu amendă contravenţională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării.”

În proiectul de OUG se mai precizează că mecanismul de achiziție centralizată NU se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie (..) capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.

Cum motivează Guvernul această intervenție în piața de energie

În nota de fundamentare, Guvernul arată că începând cu luna iunie 2021, prețurile la energie electrică și gaze naturale au început să crească, pe fondul cererii crescute de energie apărută dupa criza COVID și a tensiunilor dintre Federația Rusă, Ucraina și Uniunea Europeană, acestea atingand niveluri fără precedent.

  • Ca exemplu, prețul pe PZU al energiei electrice – pe care în luna august a.c. s-a tranzacționat aprox. 52 % din consumul estimat, s-a apropiat de valoarea de 1000 euro/MWh, în timp ce pe unele piețe cu vânzare la termen s-au efectuat tranzacții la valoarea de 3970 lei/MWh.
  • În medie, prețurile la energie electrică au crescut de 2 până la 3 ori peste nivelurile istorice. Creșterea prețului la energie electrică atat la nivel european, cât și la nivel național au provocat perturbări sociale și economice considerabile.

În același timp, creșterea prețurilor pe piețele angro de energie electrică a condus la creșteri bruște ale prețurilor cu amănuntul ale energiei electrice, care se preconizează că vor continua înainte de următorul sezon de încălzire, afectând treptat majoritatea contractelor încheiate cu consumatorii.

Creșterea bruscă a prețurilor gazelor naturale și cererea aferentă de combustibili alternativi au condus, de asemenea, la o creștere a prețurilor altor produse de bază, cum ar fi cele ale țițeiului și cărbunelui.

De aceea, s-a decis la nivel european, faptul că stabilirea unei intervenții de urgență ar permite atenuarea temporară a riscului ca prețurile energiei electrice și costul energiei electrice pentru consumatorii finali să atingă niveluri nesustenabile și ca statele membre să adopte măsuri naționale care să pericliteze securitatea aprovizionării la nivelul Uniunii Europene.

Guvernul spune că la nivelul UE a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, cu aplicabilitate directă de către toate statele membre.

Acest Regulament UE prevede că „veniturile de pe piață ale producătorilor obținute din producerea de energie electrică din anumite surse se plafonează la maximum 180 euro per MWh de energie electrică produsă.”

Același Regulament UE prevede că „statele membre pot să mențină sau să introducă măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață ale producătorilor care produc energie electrică.”

Măsurile trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii și să acopere costurile de investiții și de exploatare.

  • „Având în vedere această situaţie existentă la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri de preț, este necesară instituirea unor măsuri naționale, cu caracter temporar, astfel încât preţurile la energie electrică plătite de către clienţii finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică și să nu conducă la un blocaj al activităţilor economice la nivel naţional, ţinând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a cetăţenilor în calitatea lor de consumatori.”, susține Guvernul.

Nu în cele din urmă, Executivul spune că având în vedere caracteristicile pieței de energie electrică, sunt incidente prevederi ale legii Concurenței care îi permit ca prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al preţurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe.

(Sursa FOTO: Dreamstime.com)