Sectorul energetic din România are posibilități de finanțare mai mari ca oricând, de multe miliarde de lei, prin scheme de ajutor de stat și finanțări de proiecte mai mari sau mai mici, banii fiind asigurați din Fondul pentru Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sectorul energeticFoto: HotNews / Claudia Pirvoiu

Sunt pregătite proiecte, pentru unele au fost semnate deja contracte, însă nu este suficient, partea cea mai grea fiind încadrarea în termenele limită pentru cheltuirea banilor, adică pentru finalizarea lor. Orice proiect nefinalizat la timp înseamnă bani pierduți. Până acum au fost semnate foarte puține contracte pe PNRR, imensa majoritate fiind în etapa de evaluare.

Câți bani sunt la dispoziție și când vom vedea finalizate primele proiecte

Peste 16 miliarde de euro ar putea fi puși la dispoziție din Fondul pentru Modernizare, până în 2030, și 1,62 miliarde de euro, fără TVA, din PNRR, sumă care trebuie utilizată până la 30 iunie 2026. Banii sunt folosiți în special pentru asigurarea tranziției verzi, prin promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a noilor tehnologii.

HotNews.ro a cerut Ministerului Energiei o situație la zi a finanțărilor din PNRR și Fondul pentru Modernizare.

Pe PNRR, primele proiecte care ar putea fi finalizate sunt cele din cadrul măsurii I.1 din PNRR. Acestea au termen de finalizare 30 iunie 2024. Proiectele din cadrul măsurilor I.2, I.4 și I.5 au termen de finalizare 31 decembrie 2025 iar proiectele aferente măsurii I.3 au termen de finalizare 30 iunie 2026.

Din Fondul pentru Modernizare, având în vedere că proiectele individuale aprobate pentru finanțare din Fondul pentru modernizare sunt de mare anvergură (realizarea de linii electrice de către Transelectrica SA, realizarea de conducte de gaze noi de către SNTGN Transgaz SA, realizarea de centrale cu ciclu combinat și parcuri fotovoltaice de către CE Oltenia), acestea necesită perioade mai mari de implementare (2-5 ani sau mai mult), arată Ministerul Energiei.

Primele investiții finalizate vor fi investițiile pentru instalarea capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile (solare și eoliene) ce vor fi realizate în cadrul apelurilor și lansate în curând de Ministerul Energiei.

PNRR - pentru câte proiecte și ce sume au fost încheiate contracte

Până la data de 18.09.2023, în cadrul PNRR, au fost semnate 34 contracte în valoare de 1.555.494.220 lei, din care 183.118.866 lei reprezintă fonduri PNRR. Pentru alte 184 de proiecte aferente măsurii I.1. s-a finalizat evaluarea și se află în etapa de precontractare. În rest, proiectele se află în etapa de evaluare.

Se vor semna contracte de finanțare cu beneficiarii ale căror proiecte au fost aprobate în ordinea punctajului obținut în cadrul apelului PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1.

Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară), apel competitiv și în limita bugetului aprobat pentru acest apel. Aceste liste se actulizează periodic pe site-ul Ministerului Energiei.

PNRR - Câte cereri de finanțare au fost depuse și câte dintre acestea au fost analizate?

În ceea ce privește I.1 - Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, în prezent, ofertele depuse se află fie în etapa de evaluare, fie în etapa de precontractare sau în implementare. Au fost depuse 744 de oferte din care 21 au fost respinse deoarece proiectele nu au respectat modalitatea de depunere menționată în Ghidul specific.

Listele cu proiectele și etapa în care se află acestea se regăsesc pe site-ul ministerului:

 • lista proiectelor în evaluare - Capacitate instalată 0.2 - 1 MW poate fi consultata la urmatorul link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/02-1MW-site-ME_-final.pdf
 • lista proiectelor în evaluare - Capacitate instalată de peste 1 MW poate fi consultata la urmatorul link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/1MW-site-ME_final.pdf

În ceea ce privește I.2 - Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză)”.

La data de 04.09.2023 (când s-a închis apelul de proiecte), au fost depuse 19 aplicații de finanțare. Acestea se află în evaluare, urmând ca în cursul lunii octombrie să fie semnate contractele de finanțare.

În ceea ce privește I.3. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, au fost depuse 9 aplicații de fințanțare.

În urma finalizării procedurii de evaluare, au fost semnate 4 contracte de finanțare.

 • Lista proiectelor depuse, precum și cea a contractelor semnate poate fi consultată aici: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/Stadiul-evaluarii-Masura-I3-25.07.2023.pdf

În ceea ce priveste I.4.Schema de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare) 4.1, au fost depuse 3 oferte.

 • Lista cu beneficiarii putand fi accesata la urmatorul link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/07/Lista_proiectelor_depuse_I4.1.pdf

Cu privire la Schema de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare) 4.2, au fost depuse 6 oferte.

 • Lista cu beneficiarii putand fi accesata la urmatorul link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/07/Lista_proiectelor_depuse_I4.2.pdf

Referitor la Schema de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii), au fost depuse 26 oferte

 • Lista cu beneficiarii putand fi accesata la urmatorul link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/07/Lista_proiectelor_depuse_I4.3.pdf

În prezent, toate ofertele aferente I.4 se află în etapa de evaluare.

În cele din urmă, în ceea ce privește I. 5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial-Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizare și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial- În cadrul primului apel, au fost depuse 14 proiecte care au intrat în perioada în etapa de evaluare. În cadrul celui de-al doilea apel de finanțare au fost depuse 16 proiecte. Se va lansa un nou apel după aprobarea schemei actualizate.

Fondul pentru Modernizare - Care este suma de care poate beneficia România și până când trebuie efectiv cheltuită?

Fondul pentru modernizare reprezintă un instrument european de finanțare instituit, pentru perioada 2021-2030, pentru modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune în Statele Membre cu PIB pe cap de locuitor la prețul pieței mai mic de 60% din media UE în 2013.

Fondul pentru modernizare este constituit din veniturile obținute prin licitarea pe piață a 2% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul UE, pentru perioada 2021-2030 iar România are alocat un procent de 11,98% din totalul de 2%.

Numărul total de certificate aflat la dispoziția României din Fondul pentru modernizare este de 200.766.069, din care:

 • 33.018.490 - partea din Fondul pentru modernizare (11,98% conform Anexei IIb la Directiva EU-ETS)
 • 81.673.875 - transfer din art. 10(2)(b) Directiva EU-ETS (Fondul de Solidaritate)
 • 86.073.704 - transfer din art. 10c Directiva EU-ETS

Licitarea certificatelor care asigură resursele Fondului pentru modernizare se face de către Banca Europeană de Investiții (BEI) iar sumele acumulate depind de prețul cerificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Avand în vedere prețul actual al certificatelor GES, se estimează că suma pe care o va avea la dispoziție România din Fondul pentru modernizare până în 2030 este de peste 16 miliarde de euro.

Pentru câte proiecte și ce sumă au fost încheiate contracte până în prezent din Fondul pentru Modernizare?

Suma atrasă din Fondul pentru modernizare este de peste 4,9 miliarde euro, ceea ce reprezintă întreaga sumă aflată la dispoziția României până în martie 2023, când a avut loc prima sesiune a Comitetului pentru Investiții.

Propunerile de investiții prioritare și neprioritare ce sunt transmise la BEI/COM în vederea aprobării pot fi proiecte individuale sau scheme multianuale. Până în prezent, din suma de 4,9 miliarde atrasă din Fondul pentru modernizare, peste 1,4 miliarde euro revine proiectelor individuale, respectiv 21 proiecte individuale, iar suma de 3,5 miliarde euro este alocată schemelor multianuale.

În ceea ce privește numărul proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul pentru modernizare acesta este greu de estimat. Menționăm că, de exempul numărul proiectelor ce ar putea fi finanțate în cadrul unei singure scheme și anume Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități care nu intră sub incidența ajutorului de stat căreia îi sunt alocate 500 milioane euro, ar putea fi de peste 1.000 de proiecte. Numărul proiectelor finanțate depinde de cuantumul sumelor solicitate la finanțare de către potențiali beneficiari.

Care sunt cele mai importante proiecte pentru care au fost încheiate deja contracte prin Fondul pentru Modernizare?

Până în prezent au fost încheiate 26 contracte de finanțare:

- 18 contracte de finanțare pentru proiectele individuale

 • nouă contracte de finanțare vizează realizarea de linii electrice de către Transelectrica SA;
 • opt contracte de finanțare vizează construirea a opt parcuri fotovoltaice de către CE Oltenia:
 • un contract de finanțarea vizează Construcția unei centrale pe gaz natural de aproximativ 475 MW în cadrul S.E Turceni de către CE Oltenia.

- 8 contracte de finanțare în cadrul schemei multianuale Realizare și modernizare rețea distributie energie electrică

În ce măsură există riscul ca sumele din PNRR și Fondul pentru Modernizare să nu fie cheltuite

Pe PNRR, Ministerul Energiei susține că nu sunt riscuri în ceea ce privește absorbția fondurilor. "Având în vedere volumul foarte mare de oferte depuse, complexitatea analizei acestora precum și dinamica comunicărilor dintre finanțator și beneficiar, va asigurăm că Ministerul Energiei întreprinde toate demersurile necesare în vederea finalizării evaluării și contractării proiectelor sus menționate în cel mai scurt timp posibil, accelerând fluxul de aprobare a proiectelor prin creșterea numărului de echipe implicate și stabilirea unor termene clare de analiză și răspuns", arată Ministerul Energiei.

Un răspuns asemănător a fost formulat și în ceea ce privește Fondul pentru Modernizare. "La nivelul Ministerului Energiei se fac eforturi pentru întărirea capacității administrative în vederea derulării în condiții optime a absorbției resurselor de finanțare aflate la dispoziția României din Fondul pentru modernizare dar cheltuirea banilor depinde și de beneficiarii finanțăriilor în sensul împlementării proiectelor în termenele stabilite, fără întârzieri și amânări", susține Ministerul Energiei.