​Transportatorul național de energie Transelectrica a anunțat luni că a obținut o finanțare nerambursabilã de peste 56 de milioane de euro, prin componenta REPowerEU. Banii sunt pentru instalarea de centrale fotovoltaice și instalații de stocare în 29 de stații electrice, retehnologizarea filialei SMART SA și pentru optimizarea rețelei de comunicații gestionate de filiala Teletrans, dar și pentru crearea unui centru de date.

Retea TranselectricaFoto: Transelectrica.ro

Cum va cheltui Transelectrica 56 milioane euro

1. „Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentãrii serviciilor interne instalate în stațiile CNTEE Transelectrica SA", cu o alocare de 29.557.000 de euro. Aceastã sub-investiție constã în montarea în 29 de stații electrice de transformare din totalul de 81 de stații din rețeaua electricã de transport a unor instalații de producere a energiei electrice prin centrale fotovoltaice. Investiția este una off-grid în cadrul cãreia centralele electrice fotovoltaice și bateriile de stocare vor fi utilizate numai pentru a alimenta cu energie electricã o parte din serviciile interne ale stațiilor.

Prin această investiție se vizează reducerea de cel puțin 50% a consumului propriu de energie electricã al Transelectrica în 29 de stații, comparativ cu anul 2022. De asemenea, va rezulta și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã de 2610,93 tone CO2/ an.

Termenul de finalizare este pânã la 30 iunie 2026.

2. „Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA", compania de mentenanță a Transelectrica, alocarea fiind de 18.240.000 de euro. Aceastã sub-investiție urmãrește dotarea SMART SA cu echipamente și utilaje de ultimã generație cu tehnologie curatã, pentru asigurarea unor servicii de mentenanțã la cele mai înalte standarde, pretabile pentru un operator de transport și sistem, precum și digitalizarea serviciilor de mentenanțã oferite infrastructurii energetice naționale, prin implementarea și dezvoltarea de soluții software.

Sub-investiția constã în:

Dotarea SMART SA cu echipamente tehnologice adecvate pentru asigurarea serviciilor de mentenanțã a RET la cele mai înalte standarde de calitate;

Digitalizarea serviciilor de întreținere furnizate de SMART SA pentru Rețeaua Electricã de Transport din România.

Noile echipamente vor permite utilizarea de cãtre SMART SA a tehnologiei LST (Lucru Sub Tensiune), care presupune efectuarea intervențiilor pe liniile și in stațiile RET fãrã deconectarea acestora de sub tensiune, fapt care asigurã continuitatea în alimentare cu energie electricã a consumatorilor. Toate echipamentele vor fi utilizate doar pentru asigurarea mentenanței RET de cãtre SMART SA, precum și în cadrul procesului de conectare la Sistemul Electroenergetic Național a producãtorilor din surse regenerabile.

După această investiție, ar trebui să se înregistreze o reducere cu 50% a numãrul mediu de ore de intervenție și a numãrului de intervenții.

Punerea în aplicare a acestei sub-investiții se finalizeazã pânã la 31 decembrie 2024.

3. „Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala CNTEE Transelectrica SA", cu o alocare de 8.440.000 de euro. Teletrans SA este filiala Transelectrica responsabilã cu furnizarea de servicii de comunicații și IT.

Sub-investiția vizeazã creșterea rezilienței cibernetice a rețelei electrice de transport al energiei electrice și a Sistemului Electroenergetic Național, prin modernizarea rețelei de comunicații (echipamente și software) și crearea unui centru de date.

Echipamentele care urmeazã sã fie achiziționate în cadrul proiectului vor avea ca rezultat creșterea nivelului de disponibilitate tehnicã a infrastructurii de fibrã opticã pânã la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilitãții și siguranței în funcționare a SEN.

Punerea în aplicare a acestei sub-investiții se va finaliza pânã la 31 martie 2026.